Z znanjem do boljšega zdravja

Finančni realizator VI - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto: Finančni realizator VI - m/ž.

Finančni realizator VI - m/ž

Finančno računovodska služba (FRS) na NIJZ razpisuje 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

  • organiziranje  in izvedba nalog s področja delovanja NIJZ;
  • priprava osnutkov in predlogov finančnih načrtov in poročil;
  • vodenje in usklajevanje evidenc s področja delovanja NIJZ;
  • priprava osnov za zaračunavanje in sodelovanje pri izdelavi pogodb;
  • spremljanje izvajanja finančnega načrta;
  • izdelava analiz o poslovanju organizacijskih enot;
  • sestavljanje  periodičnih in letnih poročil o izvajanju finančnih načrtov;
  • sodelovanje pri pripravi poročil in računovodskih izkazov;
  • izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: višja stopnja izobrazbe ekonomske smeri.

Zahtevana rač. znanja: poznavanje osnov računalništva, uporabe informacijskih sistemov in orodij za obdelavo podatkov.

Želena znanja:

Zaželeno znanje jezikov: dobro znanje angleškega jezika;

Zaželene delovne izkušnje: /

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas 1 leta s 3 mesečnim poskusnim delom. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z najmanj 2 leti izkušenj na področju poznavanja knjigovodstva / knjiženja v pomožne in glavno knjigo in s poznavanjem računovodskih programov (prednost je poznavanje programa VASKO). Zaželeno je napredno znanje programov Excel-a, Word-a ter znanje angleškega jezika. Delo bo obsegalo sledeče naloge: likvidacija in knjiženje vhodnih faktur, plačilni promet, izdelava preglednic in manj zahtevnih poročil.

Ob prijavi nujno navedite pripis: "ZA RAZPIS FRS".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 1. 8. 2020 pošljite prijavo z življenjepisom (s pripisom: »ZA RAZPIS FRS« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 1. 8. 2020.