Z znanjem do boljšega zdravja

Farmacevt III - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

FARMACEVT III - M

Služba za preskrbo s cepivi (SPC) na NIJZ razpisuje 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

 

Vaše delo bo obsegalo:

  • sodelovanje pri izvajanju nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
  • priprava in obdelava podatkov s področja delovanja NIJZ;
  • sodelovanje pri strokovnemu, raziskovalnemu in pedagoškemu delu;
  • sodelovanje v sistemu zagotavljanja kakovosti in varnosti zdravil;
  • sodelovanje pri uvajanju in vzdrževanju sistema kakovosti;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjaki NIJZ, sodelovanje z drugimi institucijami na področju zdravstva in medsektorsko sodelovanje;
  • samostojnost pri delu;
  • delo v timu;
  • izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

 

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska 2. stopnje (VII/2) Mag. farmacije oz. univerzitetna izobrazba navedene smeri po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII).

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov – osnovno;

Zahtevane delovne izkušnje: /.

 

Želena znanja:

Zaželeno znanje jezikov: aktivno znanje angleškega jezika in znanje drugega svetovnega jezika;

 

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo z možnostjo strokovnega razvoja v urejenem kolektivu ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 12 mesecev, s 3 mesečnim poskusnim delom.

Delavec bo sodeloval na področju preskrbe z zdravili za izvajanje programa cepljenja in na področju dobre distribucijske prakse cepiv. Delo bo obsegalo. Sodelovanje v sistemu zagotavljanja kakovosti in varnosti zdravil.

Od kandidatov pričakujemo samostojnost, zanesljivost, odgovornost in sposobnost za timsko delo.

Ob prijavi priložite potrdilo o doseženi izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu ter obvezno navedite: "ZA RAZPIS FARMACEVT III - SPC".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 23. 9. 2022 pošljite prijavo z življenjepisom s prilogami (s pripisom: »ZA RAZPIS FARMACEVT III - SPC« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 23. 9. 2022.