Z znanjem do boljšega zdravja

Celovita energetska prenova stavb NIJZ (CE LJ, OE CE, OE MS)

Ime javnega naročila

 

CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVB NIJZ (CE LJ, OE CE, OE MS)

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

112K131221

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

28.2.2022, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, odprti postopek

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

 

27.1.2022, do 12. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

15.2.2022, ob 12.30 uri  

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo v zvezi z razpisom najdete tukaj:  

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Razpisna dokumentacija

RD - ES - GOI dela_281221

Priloga 1  

Priloga 1 XXIII. Predračunski popis s tehničnimi specifikacijami

JN-PZI

 

CELJE

Celje

LJUBLJANA

Ljubljana

MURSKA SOBOTA

Murska Sobota

Naročnikov ESPD obrazec

 

ESPD.xml