Z znanjem do boljšega zdravja

Pojasnilo NIJZ glede izdanih mnenj za organiziranje javnih shodov in javnih prireditev ter drugih oblik zbiranja

20. 10. 2020

Vlada je 18. 10. 2020 na dopisni seji na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države.

Z 19. 10. 2020 je bil v Uradnem listu objavljen Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/2020). Skladno z navedenim odlokom so od 20. 10. 2020 začasno prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi. 

Z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/2020) je preklican Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 143/2020), ki je določal, da se javne posamične prireditve, za katere je pred uveljavitvijo tega odloka NIJZ izdal pozitivno mnenje, lahko izvedejo.

Navedeno pomeni, da so tudi javne posamične prireditve, za katere je NIJZ že izdal pozitivno mnenje, od 20.10.2020 začasno prepovedane.