Bivalno okolje

Napotki prebivalcem ob najdbi poginule živali

15. 10. 2018
Vsem prebivalcem, ki na prostem naletijo na poginulo žival, svetujemo, da se kontaktu z njo izognejo in čim prej pokličejo na telefonsko številko 112.

Posebna previdnost je potrebna na površinah, ki jih za izvajanje aktivnosti v naravi uporabljajo šolarji in kjer se igrajo otroci. Šolam in vrtcem svetujemo, da svoje okoliške površine pregledajo, preden se na njih začnejo zadrževati otroci. Otroke naj kljub pregledu seznanijo s pravilnim ravnanjem v primeru, da najdejo poginulo žival.