Z znanjem do boljšega zdravja

Na kulturnem bazarju v Cankarjevem domu sodeloval tudi NIJZ

01. 04. 2016
Nacionalni inštitut za javno zdravje je sodeloval na 8. Kulturnem bazarju, ki je potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Predstavitev NIJZ sta obiskali tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič in ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar.
 
Na razstavnem prostoru, ki je povezal področje umetnosti in kulturne dediščine, zdravja, kmetijstva in čebelarstva so se obširneje predstavile ideje tematske razprave Recept za popestritev. Obiskovalci so lahko na vodeni strokovni poti spoznali, kako lahko zanimivo in ustvarjalno povežejo našteta področja v okviru projektnega dne ali tedna ali dneva dejavnosti (naravoslovnotehnično-kulturni dan).
NIJZ je poleg programov in gradiv, povezanih s prehrano, gibanjem, duševnim zdravjem in zdravim življenjskim slogom, predstavil tudi priročnik Zdravje skozi umetnost – Smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih vsebinah za pedagoške delavce, ki je rezultat medresorskega sodelovanja na tem področju. Na predstavitvi so spregovorili o tem, na kaj vse morajo biti strokovni delavci pozorni pri obravnavi zdravstvenih vsebin v vzgojno-izobraževalnem procesu, pa tudi pri pripravi tovrstnih kulturnovzgojnih tematik v kulturnih ustanovah. Spoznali so izhodišča za pogovore z mladostniki v okviru kurikula in v skladu z najnovejšimi strokovnimi smernicami in zadnjimi dognanji. Ob tem so vsi sodelujoči izpostavili posebno skrb za ranljive posameznike in skupine, kako je pri projektnem delu pomembno partnerstvo vse od skupnega načrtovanja do skupne izvedbe projekta ter predstavili različne oblike uspešnega medpodročnega sodelovanja.
Strokovnjaki NIJZ so sodelovali tudi v pogovoru po igrani predstavi Zlati šus, v produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana, kjer so spregovorili o drogah in zasvojenostih in s tem povezanem življenju.