Moj življenjski slog

Na Celjskem v juniju več preventivnih dogodkov

11. 06. 2015
Zdravstveni strokovnjaki Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje vabijo krajane iz Žalca, Radeč in Bistrice ob Sotli, da se udeležijo informativno-izobraževalnih dogodkov v svojem kraju, ki se bodo odvijali v okviru nacionalnega preventivnega Programa Svit, ki ga vodi in upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Na teh srečanjih bodo krajani lahko pridobili koristne informacije o pravočasnem prepoznavanju morebitnih bolezenskih sprememb, povezanih z nastankom raka debelega črevesa ali danke.

Na preventivnih dogodkih bodo zdravstveni strokovnjaki kot pripomoček uporabili napihljivi model debelega črevesa. Obiskovalci se bodo lahko skozenj sprehodili in ob nazorni razlagi spoznavali delovanje debelega črevesa in morebitne bolezenske spremembe, ki jih ne bi smeli spregledati. Zdravstveni strokovnjaki so se 6. junija 2015  že srečali s krajani Rečice ob Savinji, na Celjskem pa se bodo v Programu Svit do konca junija zvrstili še naslednji preventivni dogodki:

  • petek, 12. junij 2015, od 14. do 20. ure, v okviru prireditve Tek/hoja za obolele za rakom in zdrave, na stadionu Športni center Žalec. Organizator: Območna enota Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje v sodelovanju z Društvom za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije in Zdravstvenim domom Žalec;
  • petek, 19. junij 2015, od 10. do 15. ure,  ob Dnevu splavarjenja, pred Zdravstvenim domom Radeče ali na prireditvenem prostoru ob Savi. Organizator: Zdravstveni dom Radeče;
  • sobota, 20. junij 2015, od 9. do 14. ure, v okviru prireditve Razprimo jadra, na stadionu Športni center Žalec. Organizator: Zdravstveni dom Žalec;
  • nedelja, 28. junij 2015, od 8.30 do 14. ure, ob Petrovem sejmu, pred občinsko zgradbo Bistrice ob Sotli. Organizatorji: Območna enota Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah, Medicino Božiček d.o.o. in Občino Bistrica ob Sotli.

V okviru preventivnega Programa Svit vsaki dve leti vabijo k sodelovanju vse prebivalce Slovenije v starostni skupini od 50 do 69 let (od 1. julija 2015 bodo v program vabljeni tudi prebivalci do 74. leta starosti).  Če se posameznik odloči za sodelovanje, gre v nadaljevanju skozi točno določen potek do odkrivanja morebitne prikrite krvavitve v blatu in morebitne kolonoskopije (pregleda debelega črevesa). Na ta način imamo možnost odkrivanja predrakavih sprememb in raka dovolj zgodaj tudi pri ljudeh, ki še nimajo očitnih zdravstvenih težav in pri katerih je možnost zdravljenja in popolne ozdravitve velika. Če raka na debelem črevesu in danki odkrijemo zgodaj, je v večini primerov povsem ozdravljiv. Lahko ga celo povsem preprečimo, če odkrijemo že predrakave spremembe (polipe) in jih odstranimo. Preventivno delovanje ima veliko in smiselno vlogo, saj ima lahko človek prve znake bolezni  več let, preden se pojavijo resne zdravstvene težave.

V Program Svit se iz leta v leto vključuje več ljudi. Tako smo v Sloveniji imeli v letu 2009 37-odstotno odzivnost vabljenih, po zadnjih podatkih za leto 2014 pa je odzivnost 60-odstotna. Celjska zdravstvena regija  je vseskozi  približno na ravni slovenskega povprečja (v letu 2014 je bila odzivnost prav tako 60-odstotna). Med posameznimi občinami v celjski regiji je v odzivnosti precej razlik. Najvišja odzivnost je trenutno v občinah Tabor, Polzela, Radeče in Šmartno ob Paki (od 68 do 71-odsotna). Najnižjo odzivnost pa beležimo v občinah Rogatec, Rogaška Slatina in Dobje (od 50 do 53-odstotna). V celjski regiji se torej v vsaki občini vabilu v Program Svit odzove najmanj polovica vabljenih posameznikov. Značilno pa je, da se moški na povabilo k sodelovanju nekoliko slabše odzivajo kot ženske in je v nekaterih občinah odzivnost moških v programu nižja od 50 odstotkov.


Dodatne informacije:

Tatjana Škornik Tovornik, dipl. san. inž., regijska koordinatorica preventivnega Programa Svit
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje
T: 03 42 51 141, E: tatjana.skornik-tovornik@nijz.si
Spletna stran Programa Svit: www.Program-svit.si