Z znanjem do boljšega zdravja

Letošnji september v znamenju telesne dejavnosti, rekreacije in športa

09. 10. 2015
Kot je v navadi iz preteklih let, smo tudi letos v septembru največ pozornosti namenili področju spodbujanja zdrave telesne dejavnosti. Svoje partnerje smo že zgodaj obvestili o naši nameri, ki je bila skladna z usmeritvami na nacionalnem nivoju v okviru treh vsebinsko povezanih sklopov: Evropskega tedna športa, Evropskega tedna mobilnosti in Simbioze giba.

Telesni dejavnosti želimo posvetiti pozornost, ki si jo zasluži. Prav zato je pomembno priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, ki za doseganje večje koristi za zdravje priporoča:

  • pri zdravih odraslih izvajanje vsaj 150 minut zmerne telesne dejavnosti na teden, kar pomeni 30 minut na dan večino dni v tednu ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden, kar lahko razdelite po 25 minut vsaj 3 dni v tednu. Kombinira se lahko telesno dejavnost obeh intenzivnosti. Sešteva se tudi telesna dejavnost razdeljena na krajša časovna obdobja, vendar aktivnosti ne smejo trajati manj od 10 minut.
  • pri otrocih in mladostnikih izvajanje vsaj 60 min zmerne telesne do visoko intenzivne teelsne dejavnosti vsak dan.

Če posameznik ne more dosegati priporočil, naj bo telesno dejaven v skladu s svojimi zmožnostmi in zdravstvenim stanjem (WHO, 2010).

Največ aktivnosti se je tako v naši enoti kot v mrežah partnerjev izvajalo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, v času od 16. do 22.9.. V regiji je k sodelovanju pristopilo 12 občin in z dobro koordinacijo RC Novo mesto so se izpeljale številne prireditve, vse s sloganom: Izbiraj. Spreminjaj. Združuj. 

Seznam vseh aktivnosti v JV Sloveniji dostopen na naslednji povezavi.

 

V tednu med 21. in 27.9. so potekale aktivnosti v sklopu Simbioze Giba, pod geslom ”GIBANJE JE ŽIVLJENJE IN ŽIVLJENJE JE GIBANJE”.

Kot so zapisali partnerji SG je bilo rekordno leto - po prvem pregledu smo v Sloveniji gibali na 476 lokacijah, gibalo pa je več kot 15.000 ljudi. Akciji pa se je pridružilo tudi 5 občin z župani in lokalnimi koordinatorji iz našega okolja, odprtih je bilo 62 prijavljenih lokacij, na katerih smo lahko gibali brezplačno pod strokovnim vodstvom. Med najbolj aktivnimi v Sloveniji so izpostavljene tudi dolenjske občine, česar smo še posebej veseli.

Seveda je pri izvajanju zdrave telesne dejavnosti potrebno upoštevati previdnostne ukrepe ter načeli uravnotežene in učinkovite vadbe. Da bi bila vadba uravnotežena, mora biti vsakič v primernih deležih sestavljena iz vaj za aerobno zmogljivost, za razteznost in za moč. Pri učinkoviti vadbi se upošteva FITT princip, ki določa frekvenco, intenzivnost, trajanje in tip vadbe glede na zmožnosti posameznika. Več na naslednji povezavi.