Z znanjem do boljšega zdravja

Kako Program Svit rešuje življenja?

10. 12. 2018
Novi ambasador za goriško regijo je Vojko Čermelj, ki se je z vizijo in poslanstvom Programa Svit spoznal v zaključni fazi zdravljenja recidiva raka debelega črevesa. Svoje izkušnje je na sotrpine prenašal že na Onkološkem inštitutu v Ljubljani.

Danes je zdrav in želi izkušnje deliti z vsemi ljudmi predvsem pa tistimi, ki imajo pomisleke in odklonilni odnos do poslanstva Programa Svit.

»Septembra 2015 sem zbolel, diagnoza divertikulitis in peritonitis, oktobra 2015 me je doletel še mioperikarditis. Do konca januarja 2016 sem doživel dva neuspešna poskusa kolonoskopije. Dan po valentinovem 2016 sem bil v šempetrski bolnišnici prvič operiran, histološka preiskava odrezanega dela debelega črevesa je pokazala, da je šlo za raka debelega črevesa. Aprila 2016, po opravljeni kolonoskopiji in laboratorijskih preiskavah se je pojavil sum, da se je rak ponovil. Na OI Ljubljana, kamor sem bil napoten, se je po številnih preiskavah ta sum tudi potrdil. Po petih ciklih kombinirane kemoterapije, vstavitvi venske valvule in dvaindvajsetih obsevanjih sem bil decembra 2016 ponovno operiran. Po operaciji je sledilo še pet ciklov kemoterapije ter maja 2017 na operativnem posegu zapora stome. V začetku maja 2018 sem bil zaradi posledic bolezni invalidsko upokojen. S težavami, ki sem jih v tem času doživel, sem si nabral izkušnje, prišel v kontakt s Programom Svit, katerega vizija mi je tako blizu, da je v meni dozorela želja po sodelovanju in ozaveščanju ljudi. Program Svit je namenjen vsem nam, ne odlašajte s sodelovanjem, Vaše življenje je predvsem v Vaših rokah.«

 

Odzovite se na vabilo Programa Svit, gre se za Vaše zdravje in Vaše življenje!

Presejanje je pri raku debelega črevesa in danke še prav posebej učinkovito, saj zgodaj odkrite primere lahko zelo uspešno pozdravimo, s pravočasnim odstranjevanjem polipov pa lahko nastanek tega raka celo preprečimo. 

Zato je poslanstvo Programa Svit zmanjšanje deleža umrljivosti in obolevnosti za rakom na debelem črevesu in danki ter povečanje deleža odkritih predrakavih sprememb na debelem črevesu in danki. 

Uspešno izvajanje Program Svit lahko prihrani mnogo trpljenja tako bolnikom kot njihovim svojcem in celo prepreči, da bi ljudje zboleli za rakom debelega črevesa in danke.

Več o Programu Svit si lahko preberete na naslednji povezavi.