Sistem zdravstvenega varstva

Izid publikacije Prikaz porabe bolnišničnih zdravil v Sloveniji

09. 01. 2020
Prvič je pred vami celostna publikacija Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o porabi zdravil v bolnišnicah v Sloveniji. NIJZ od samega začetka spremlja porabo ambulantno predpisanih zdravil, v letu 2018 pa je prvič poskusno pripravil kratko poročilo o zdravilih, predpisanih v bolnišnicah v letu 2017.

Spremljanje in analizo podatkov o porabi zdravil skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva za nacionalne namene opravlja NIJZ kot neodvisna organizacija. Zbirki: NIJZ 64 – Evidenca porabe zdravil izdanih na recept, NIJZ 66 – Evidenca porabe zdravil v bolnišnicah.

Podatke o predpisanih zdravilih v bolnišnicah v letu 2018 je NIJZ na podlagi prošnje pridobil direktno iz baz podatkov posameznih bolnišnic.
Pričujoča analiza prvič prikazuje porabljena zdravila v bolnišnicah v letu 2018.

Podatke je posredovalo 30 bolnišnic, od tega 26 javnih, tri javno financirane zasebne bolničnice: Diagnostični center Bled,  Kirurški sanatorij Rožna dolina, Medicor ter javni zdravstveni zavod Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna.

Za celostno sliko porabe zdravil v bolnišnicah smo dodali tudi porabo dragih bolnišničnih zdravil (seznam B) ter porabo ampuliranih zdravil (seznam A) iz leta 2018, katere podatke nam je posredoval Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

V Sloveniji za spremljanje predpisovanja zdravil uporabljamo Anatomsko - terapevtsko - kemijsko (ATC) klasifikacijo, porabo zdravil pa prikazujemo v številu definiranih dnevnih odmerkov (DDD) ter številu definiranih dnevnih odmerkov na 1000 prebivalcev na dan (DID) na petih nivojih ATC klasifikacije.

Zato je NIJZ skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva podatke o porabi bolnišničnih zdravil pridobil direktno iz bolnišnic, za kar se jim seveda iskreno zahvaljujemo, saj so s tem prispevali k prvemu celostnemu pregledu porabe zdravil v Sloveniji.

Publikacija Prikaz porabe bolnišničnih zdravil v Sloveniji je dosegljiva na naslednji povezavi.