Z znanjem do boljšega zdravja

Imenovana generalni in strokovni direktor NIJZ

15. 09. 2022

Na 4. redni seji Sveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je potekala dne 15. 9. 2022, se je Svet zavoda seznanil s poročilom razpisne komisije, ki je obravnavala skupaj štiri prijave za razpisani delovni mesti generalnega direktorja NIJZ in strokovnega direktorja NIJZ. Za razpisano delovno mesto generalnega direktorja sta prispeli dve prijavi, prav tako dve prijavi za razpisano delovno mesto strokovnega direktorja. Po predstavitvi kandidatov, je Svet zavoda sprejel Sklep o imenovanju doc. dr. Branka Gabrovca za generalnega direktorja NIJZ in prim. red. prof. dr. Ivana Eržena za strokovnega direktorja NIJZ, pri čemer mora k imenovanju za generalnega direktorja podati soglasje še Vlada RS.