Sporočila za javnost

EuroHealthNet pomemben mednarodni partner Nacionalnega inštituta za javno zdravje

21. 11. 2018
EuroHealthNet je neprofitno partnerstvo organizacij in agencij, ki delujejo na področju javnega zdravja, preprečevanja bolezni, spodbujanja zdravja in zmanjševanja neenakosti. Od julija 2018 je predsednica Upravnega odbora EuroHealthNet doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr. med., spec. javnega zdravja, z Nacionalnega inštituta za javno zdravja (NIJZ).

Doc. dr. Gabrijelčičeva, ki je prva izmed predsednic te pomembne organizacije iz t. i. vzhodnega dela Evropske unije (EU), je bila od 2010 članica Upravnega odbora, od leta 2017 pa podpredsednica EuroHealthNet. Njena soglasna izvolitev za predsednico Upravnega odbora EuroHealthNet-a v letu 2018 pomeni veliko priznanje tako za Slovenijo kot tudi za NIJZ.

Glavna cilja EuroHealthNet, ki podpira delo članskih organizacij v državah EU in pridruženih državah s pomočjo razvoja politik in projektov, izmenjave različnih znanj, raziskav, mreženja in komunikacij, sta:

  • izboljšanje in ohranitev zdravja na nivoju celotne EU in znotraj posameznih držav z ukrepi na področju socialnih dejavnikov zdravja;
  • zmanjšanje neenakosti na področju zdravja.

Za NIJZ sodelovanje in predsedovanje v EuroHealthNet pomeni pomembno dodano vrednost. S tem se namreč krepi prepoznavanje NIJZ kot kredibilne in sposobne inštitucije, ki je zmožna s svojo vizijo razvoja in delovanjem prevzeti odgovorno mesto predsedovanja med elitnimi javnozdravstvnimi inštitucijami. Poleg tega pa ima NIJZ s tem večje možnosti usmerjanjanja delovanja celotne mreže tudi na podlagi nacionalnih interesov v okviru EU. Številni sodelavci NIJZ tako lahko sodelujejo v aktivnostih EuroHeathNet-a in s tem krepijo znanje, sodelovanje in izmenjavo dobrih praks med državami in sodelujočimi inštitucijami. Večkrat doslej je številna srečanja v sodelovanju z EuroHealthNet gostil tudi NIJZ, tako smo v preteklosti organizirali obisk izmenjave na temo staranja (več na http://www.staranje.si/aktualno/studijski-obisk-eurohealthnet-v-ljubljani). Trenutno sta v teku dve projektni prijavi konzorcijev članic, v katerih sodeluje tudi NIJZ, prav tako pa NIJZ sodeluje na prihajajoči Evropski konferenci o javnem zdravju, in sicer v plenarnem sklopu EuroHealthNet (več na https://ephconference.eu/2018-plenary-1-eurohealthnet-108), kjer bomo izpostavili temo digitalizacije življenja. Na tem področju NIJZ intenzivno dela zadnji dve leti (več o tem na http://www.nijz.si/sl/digitalno-trzenje in http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/klepac_et_al._jz_03-02.pdf).

 

Več o EuroHealthNet na njihovi spletni strani na naslednjem naslovu.