Z znanjem do boljšega zdravja

EU–JAMRAI

Evropski povezovalni projekt - Protimikrobna odpornost in okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo (angl. European Joint Action – Antimicrobial Resistance and Healthcare–Associated Infection – EU-JAMRAI)

V triletnem evropskem povezovalnem projektu JAMRAI o skupnem ukrepanju na področju odpornosti mikroorganizmov proti protimikrobnim zdravilom (angl. antimicrobial resistance, AMR) in okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo (angl. healthcare–associated infections, HCAIs), ki se je začel 1. 9. 2017 in ga usklajuje Francija (francoski Nacionalni inštitut za zdravje in medicinske raziskave – Inserm, ob podpori francoskega Ministrstva za zdravje), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sodeluje kot partner v delovnih paketih (angl. work packages – WPs) WP2, WP5, WP6, WP8 in WP9.

 

Namen sodelovanja je spodbuditi vedenjske spremembe na ravni posameznika in skupnosti ter se spoprijeti s to perečo težavo v okviru pristopa »Eno zdravje« (ang. »One Health«), pri čemer je treba upoštevati preprečevanje in nadzor AMR pri ljudeh, živalih in okolju. Namen skupnega ukrepanja EU–JAMRAI je združiti sodelujoče države članice EU in mednarodne organizacije, inštitute in univerze, ki prispevajo k reševanju AMR in HCAIs. Izkoristil bo obstoječe pobude in predlagal konkretne ukrepe, ki bodo evropskim državam omogočili, da okrepijo izvajanje na dokazih temelječih učinkovitih ukrepov za zmanjšanje bremena AMR in HCAI v korist držav članic in celotnega javnega zdravja v Evropi.

 

IME/NASLOV PROJEKTA: Evropski povezovalni projekt – Protimikrobna odpornost in okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo

angl. European Joint Action – Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections »EU-JAMRAI«

SKRAJŠAN NASLOV: EU-JAMRAI

NOSILNA ORGANIZACIJA: INSERM, Francija; v Sloveniji NIJZ

 

PARTNERJI:

Francija

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM)

Francija

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE (DGS FR)

Avstrija

GESUNDHEIT ÖSTERREICH GMBH (GÖG)

Belgija

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT (SPF)

Bolgarija

NATIONAL CENTER OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (NCIPD)

Hrvaška

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO (HZJZ)

Češka

STATNI ZDRAVOTNI USTAV (SZU)

Danska

STATENS SERUM INSTITUT (SSI)

Estonija

TERVISEAMET (TA)

Nemčija

ROBERT KOCH-INSTITUT (RKI)

Grčija

KENTRO ELENCHOU & PROLIPSIS NOSIMATON (KEELPNO (HCDCP))

Grčija

ETHNIKI SCHOLI DIMOSIAS YGEIAS (ESDY (NSPH))

Grčija

DIOIKHSH YGEIONOMIKHS PERIFEREIAS KRHTHS (7HC)

Italija

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA (UNIFG)

Italija

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA (ISS)

Latvija

PAULA STRADINA KLINISKA UNIVERSITATES SLIMNICA (PSKUS)

Litva

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETO LIGONINE KAUNO KLINIKOS (LSMU)

Litva

VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINE SANTAROS KLINIKOS (VULSK)

Litva

HIGIENOS INSTITUTAS (HI)

Litva

NACIONALINIS VISUOMENES SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (NVSC)

Nizozemska

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT (Netherlands)

Norveška

HELSEDIREKTORATE (HDIR)

Norveška

FOLKEHELSEINSTITUTTET (NIPH)

Norveška

VETERINAERINSTITUTTET - NORWEGIAN VETERINARY INSTITUTE (NVI)

Polska

NARODOWY INSTYTUT LEKOW (NMI)

Portugalska

MINISTERIO DA SAUDE - REPUBLICA PORTUGUESA (DGS)

Romunija

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA (UMPIH)

Slovenija

NACIONALNI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ)

Španija

AGENCIA ESPANOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS)

Španija

DEPARTAMENT DE SALUT - GENERALITAT DE CATALUNYA (GENCAT)

Španija

CONSELLERIA DE SALUD (Balearic Isles)

Španija

FUNDACION PARA LA FORMACION E INVESTIGACION SANITARIAS DE LA REGION DE MURCIA (FFIS-CARM)

Španija

FUNDACION PUBLICA MIGUEL SERVET (FMS)

Španija

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)

Španija

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Španija

SERVICIO MADRILENO DE SALUD (SERMAS)

Švedska

FOLKHALSOMYNDIGHETEN (FoHM)

Švedska

SOCIALSTYRELSEN (SoS)

Švedska

STATENS JORDBRUKSVERK (SBA)

Švedska

LIVSMEDELS VERKET (NFA)

Švedska

STATENS VETERINAERMEDICINSKA ANSTALT (SVA)

Švedska

VETENSKAPSRADET - SWEDISH RESEARCH COUNCIL (SRC)

Švedska

UPPSALA LANS LANDSTING (UHU)

Francija

AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE SANITAIRE DE L ALIMENTATION DE L ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL (ANSES)

Svoje strokovno znanje bodo prispevale tudi ključne mednarodne organizacije, kot so Evropski center za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni (ECDC), urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo (angl. »WHO Europe»), Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) in Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ter tako zagotovile skladnost z obstoječimi pobudami. Poleg tega bodo v projektu
EU–JAMRAI sodelovali predstavniki zdravstvenih delavcev, bolnikov in industrije.

 
 

TRAJANJE: od 01.09.2017 do 31.08.2020 (36 mesecev).

VREDNOST: Skupna vrednost projekta 6.963.604,61 EUR.

V Evropi okužbe, ki jih povzročajo večkratno odporne bakterije, vplivajo na približno 25.000 smrtnih primerov letno, 2,5 milijona dodatnih bolniških dni na leto in dodatnih 1,5 milijarde evrov družbenih stroškov.

CILJI:

  • Trenutno potekajo različne mednarodne in evropske pobude na področju AMR, kot so Svetovni akcijski načrt Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), nedavno sprejeti akcijski načrt EU, Pobuda za skupno načrtovanje programa na področju AMR (JPI AMR) in sklepi Sveta EU o AMR.
  • Cilj EU–JAMRAI je zato prispevati k usklajenemu sprejemanju in izvajanju politik za nadzor AMR in HCAIs, v vseh državah članicah EU.
  • Splošni cilj skupnega ukrepa AMR–HCAI je torej podpreti države članice EU, da razvijejo in izvajajo učinkovito zdravstveno politiko za boj proti AMR in zmanjšajo breme HCAIs.

Več informacij o projektu lahko najdete na naslednji povezavi.

NOVIČNIK: 

Marec 2018

April 2018