Kajenje

Elektronske cigarete vsebujejo zdravju škodljive snovi

22. 04. 2016
Elektronska cigareta uporabniku omogoča vdihavanje nikotina, arom in drugih snovi. S segrevanjem tekočine, ki je v elektronski cigareti, nastaja aerosol (viden kot fina meglica), ki ga uporabnik vdihuje.

Elektronska cigareta je novejši izdelek, ki je na trgu okoli 10 let. Že pred nekaj leti je obstajalo vsaj 470 različnih blagovnih znamk elektronskih cigaret in okoli 7.700 različnih arom (1). Trg elektronskih cigaret se zelo hitro spreminja (1), elektronske cigarete so zasnovane in izdelane na različne načine, kar vpliva na njihove značilnosti, varnost in potencialno strupenost (1-6). Zato ni možno podajati splošnih ugotovitev glede vsebnosti, kakovosti in drugih značilnosti, ki bi veljale za vse elektronske cigarete.

Elektronske cigarete vsebujejo zdravju škodljive snovi (2-4, 7-10), varnost njihove dolgoročne uporabe ni znana, zato ne moremo trditi, da so varne za zdravje (2-4).

 • Ena od glavnih sestavin tekočine in aerosola elektronskih cigaret je nikotin. Ta lahko uporabnika zasvoji in ima škodljive učinke na zdravje. Med nosečnostjo lahko privede do prezgodnjega poroda in mrtvorojenosti ter je verjetno glavni posrednik škodljivih učinkov na razvoj pljuč pri še nerojenem otroku. Ima škodljive učinke na razvoj možganov pri še nerojenem otroku in mladostniku ter lahko privede do trajnih škodljivih vplivov na kognitivne (miselne) sposobnosti. Zaužitje večje količine nikotina naenkrat je lahko vzrok zastrupitve in tudi smrti (3, 4, 11-13).
 • Med glavnimi sestavinami tekočine in aerosola so tudi vlažilci in arome. Učinki dolgotrajnega vdihavanja vlažilcev ali arom na zdravje niso znani. Znano pa je, da vlažilca, ki ju vsebujejo elektronske cigarete, pri kratkotrajni uporabi lahko dražita oči in dihala, predvsem pri občutljivih posameznikih ali tistih z boleznimi dihal (2, 3, 10, 14-18).
 • V tekočini in aerosolu elektronskih cigaret so našli tudi rakotvorne, dražilne in strupene snovi, njihova vsebnost je v različnih elektronskih cigaretah različna. V primerjavi s tobačnim dimom je koncentracija teh snovi v aerosolu elektronskih cigaret večinoma nižja (2-4, 7-10). Najverjetneje povprečna elektronska cigareta privede do izpostavljenosti nižjim ravnem strupenih snovi kot običajne cigarete, obseg zmanjšanja tveganja za zdravje pa ni znan (5). Ne glede na nizke koncentracije teh snovi, pa gre pri uporabnikih elektronskih cigaret za dolgotrajno in ponavljajočo se izpostavljenost, zato nizke ravni teh snovi ne zagotavljajo zaščite za zdravje (3).
 • Aerosol elektronskih cigaret tako kot tobačni dim vsebuje tudi različne delce, ki prav tako škodujejo zdravju. Aerosol elektronskih cigaret vsebuje podobno število in velikost delcev kot tobačni dim (2). 

 

Nikotin je škodljiv za otroke in mladostnike ne glede na to od kod izvira, iz cigarete, vodne pipe ali elektronske cigarete. Adolescenca (najstništvo) je kritično obdobje za razvoj možganov. Izpostavljenost nikotinu lahko v tem obdobju povzroči trajno škodo v procesu razvoja možganov, privede do zasvojenosti in vodi do trajne uporabe tobačnih izdelkov (11, 12, 19, 20). 

Uporaba elektronskih cigaret se zato odsvetuje predvsem otrokom in mladostnikom, nosečnicam in ženskam, ki načrtujejo naraščaj, bolnikom s kroničnimi obolenji (predvsem dihal) in nekadilcem.

Aerosol elektronskih cigaret ni le navadna para, v njem so škodljive snovi in delci, ki jih v zaprtih prostorih vdihavajo tudi osebe v bližini uporabnika elektronske cigarete. O tem, kako izpostavljenost aerosolu elektronskih cigaret vpliva na zdravje oseb v okolici, je za zdaj na voljo malo podatkov, zato ne moremo trditi, da aerosol ni škodljiv zdravju izpostavljenih oseb (2, 5, 21).

Pogosto se elektronske cigarete štejejo za izdelke za pomoč pri opuščanju kajenja ali se tako oglašujejo, vendar pa na podlagi obstoječih podatkov tudi ni možno zaključiti, da so elektronske cigarete učinkovita pomoč pri opuščanju kajenja (2, 5, 22, 23). Da bi lahko te izdelke priporočali kot pripomočke za opuščanje kajenja (tako kot nikotinsko nadomestno zdravljenje in zdravila za opuščanje kajenja), bi jih bilo treba primerno testirati in bi morali biti ustrezno regulirani, da bi zagotovili učinkovitost in varnost uporabe. Priporočamo, da kadilci, ki želijo opustiti kajenje, pri tem uporabljajo preizkušeno in dokazano varne ter učinkovite izdelke, ki so na voljo v lekarnah ali jih predpiše zdravnik na recept.

Strategija zmanjševanja škode, v okviru katere se omenja pomembno vlogo elektronskih cigaret, lahko morda predstavlja korist za posameznika kadilca, ki ne zmore opustiti kajenja oziroma nikotina. Za bivše kadilce in tiste, ki niso nikoli kadili, pa lahko govorimo o zvečanju tveganja za zdravje; v kombinaciji z renormalizacijo kajenja in prehodom mladih uporabnikov elektronskih cigaret na tobačne izdelke, pa širša uporaba elektronskih cigaret lahko predstavlja znatno tveganje za javno zdravje (3, 5).  Elektronske cigarete so kot potrošniški izdelek trenutno na voljo vsakomur, tudi mladoletnim, kar je še posebej zaskrbljujoče. Vse več raziskav iz držav, kjer je uporaba elektronskih cigaret med mladostniki in mladimi obsežna, kaže, da pri mlademu človeku, ki sicer najverjetneje ne bi nikoli kadil, uporaba elektronske cigarete poveča verjetnost, da bo kasneje kadil tobačne izdelke (19, 20). Za zdravje prebivalcev je zelo pomembno, da preprečimo zasvojenost novih generacij z nikotinom in prehod na kasnejše kajenje.

O elektronskih cigaretah lahko zaključke delamo le na osnovi dokazov o učinkovitosti in varnosti. Na voljo je sicer zelo veliko število raziskav, vendar pa so številne raziskave financirane ali na kakšen drug način podprte s strani proizvajalcev elektronskih cigaret, zato je prisoten konflikt interesov, ki kot kaže vpliva na zaključke teh raziskav (4). V našem poročilu so zbrane prvenstveno pregledne raziskave in nekatere kasnejše dodatne raziskave avtorjev brez konflikta interesov.

V letu 2015 je Public Health England izdal poročilo o elektronskih cigaretah, ki zaključuje, da so 95 % manj škodljive kot običajne cigarete (24). Poročilo PHE ima številne pomanjkljivosti, vključuje ocene majhne skupine oseb in zaključke na osnovi majhnega števila raziskav, ki imajo precejšnje metodološke omejitve, obenem pa pogosto niso bili upoštevani najnovejši dokazi. Poročilo skorajda ne omenja varnosti elektronskih cigaret ter pomanjkljivosti pri označevanju vsebnosti, ki pogosto ni točno, prav tako ne pomanjkljivih navodil za uporabo. Vprašljiva je tudi kredibilnost sponzorjev raziskave. Poročilo lahko daje lažen občutek, da so elektronske cigarete skorajda popolnoma varne. Izsledkov poročila zato ne podpirajo številne angleške in mednarodne organizacije oziroma strokovnjaki (25, 26).

Svetovna zdravstvena organizacija (27) poziva države pogodbenice Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom, da z ustreznimi ukrepi dosežejo vsaj naslednje cilje:

 • preprečijo začetek uporabe elektronskih cigaret pri nekadilcih in mladih s posebno pozornostjo pri ranljivih skupinah,
 • čim bolj zmanjšajo morebitno tveganje za zdravje za uporabnike elektronskih cigaret in zaščitijo tiste, ki ne uporabljajo elektronskih cigaret, pred izpostavljenostjo aerosolu elektronskih cigaret,
 • preprečijo zdravstvene trditve o elektronskih cigaretah,
 • zaščitijo aktivnosti nadzora nad tobakom pred vsem komercialnimi in drugimi pričakovanimi koristmi v povezavi z elektronskimi cigaretami.

Svetovna zdravstvena organizacija poziva države pogodbenice, da ali prepovedo ali ustrezno regulirajo elektronske cigarete, to je kot tobačne izdelke, potrošniške izdelke ali kako drugače, ob upoštevanju največje možne zaščite zdravja prebivalcev. Svetovna zdravstvena organizacija tudi spodbuja države članice k prepovedi ali omejitvam oglaševanja, promocije in sponzorstev v povezavi z elektronskimi cigaretami (27).

Nacionalni inštitut za javno zdravje v luči vsega navedenega podpira najmanj isto regulacijo elektronskih cigaret kot za tobačne izdelke, kar predvideva tudi predlog novega zakona; oziroma njihovo umestitev med medicinske pripomočke, kar bi zagotovilo ustrezno kakovost, varnost in preizkušenost teh izdelkov ob istočasni dostopnosti tistim, ki bi jih potrebovali.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje si delimo mnenje o elektronskih cigaretah in njihovi regulaciji s številnimi pomembnimi organizacijami na področju zdravja in drugimi organizacijami, kot so:

 • Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization)
 • Svetovno zdravniško združenje (World Medical Association)
 • Forum mednarodnih združenj pulmologov (Forum of the International Respiratory Societies)
 • Mednarodna zveza za boj proti tuberkulozi in pljučnim boleznim (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease)
 • Evropska komisija (European Commission)
 • Evropsko združenje kardiologov (European Society of Cardiology)
 • Evropsko združenje pulmologov (European Respiratory Society)
 • Evropska zveza za javno zdravje (European Public Health Association)
 • Britansko zdravniško združenje (British Medical Association)
 • Norveški inštitut za javno zdravje (Norwegian Public Health Institute)
 • Nemški center za raziskave raka (German Cancer Research Center)
 • Irsko združenje za boj proti raku (Irish Cancer Society)
 • Ameriška akademija za pediatrijo (American Academy of Pediatrics)
 • Ameriški center za nadzor bolezni (Centers for Disease Control – Office on Smoking and Health)
 • Ameriško združenje za pljuča) American Lung Association
 • Ameriško združenje za srce (American Heart Association)
 • Ameriško združenje za raziskave raka in Ameriško združenje za klinično onkologijo (American Association for Cancer Research and the American Society of Clinical Oncology)
 • Kanadsko zdravniško združenje (Canadian Medical Association)
 • Kanadsko pediatrično združenje (Canadian Paediatric Society)
 • Avstralsko zdravniško združenje (Australian Medical Association)
 • Avstralski odbor za boj proti raku in Fundacija za srce (Cancer Council Australia and Heart Foundation)

Literatura:

 1. Zhu SH, Sun JY, Bonnevie E, Cummins SE, Gamst A, Yin L, Lee M. Four hundred and sixty brands of e-cigarettes and counting: implications for product regulation. Tob Control 2014; 23 Suppl 3: iii3-9.
 2. Grana R, Benowitz N, Glantz SA. E-cigarettes: a scientific review. Circulation 2014; 129(19): 1972-86.
 3. Pisinger C, Døssing M. A systematic review of health effects of electronic cigarettes. Prev Med 2014; 69: 248-60.
 4. Cheng T. Chemical evaluation of electronic cigarettes. Tob Control 2014; 23 Suppl 2: ii11-7.
 5. World Health Organization. Electronic nicotine delivery systems, Report by WHO. Conference of parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control, October 2014. Pridobljeno 12. 4. 2016 s spletne strani:: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6(9)-en.pdf?ua=1
 6. Brown CJ, Cheng JM. Electronic cigarettes: product characterisation and design considerations. Tob Control 2014; 23(Suppl 2): ii4-ii10.
 7. Kosmider L, Sobczak A, Prokopowicz A, Kurek J, Zaciera M, Knysak J, Smith D, Goniewicz ML. Cherry-flavoured electronic cigarettes expose users to the inhalation irritant, benzaldehyde. Thorax 2016; 71(4): 376-7.
 8. Tierney PA, Karpinski CD, Brown JE, Luo W, Pankow JF. Flavour chemicals in electronic cigarette fluids. Tob Control 2016; 25(e1): e10-5.
 9. Herrington JS, Myers C. Electronic cigarette solutions and resultant aerosol profiles. J Chromatogr A 2015; 1418: 192-9.
 10. Visser W, Geraets L, Klerx W, Hernandez L, Stephens E, Croes E, Schwillens P e tal. The health risks if using e-cigarettes. Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment, 2015.
 11. US Department of Health and Human Services. The health consequences of smoking – 50 years of progress: a report of the Surgeon General. – Atlanta, GA. : U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014.
 12. Yuan M, Cross SJ, Loughlin SE, Leslie FM. Nicotine and the adolescent brain. J Physiol 2015; 593(16): 3397-412.
 13. Kim JW, Baum CR. Liquid Nicotine Toxicity. Pediatr Emerg Care 2015; 31(7): 517-21.
 14. Kienhuis AS, Soeteman-Hernandez LG, Bos PM, Cremers HW, Klerx WN, Talhout R. Potential harmful health effects of inhaling nicotine-free shisha-pen vapor: a chemical risk assessment of the main components propylene glycol and glycerol. Tob Induc Dis 2015; 13(1): 15.
 15. Schaller K, Ruppert L, Kahnert S, Bethke C, Nair U, Potschke-Langer M. Electronic Cigarettes – An Overview. Heidelberg: German Cancer Research Center, 2013.
 16. U.S. Environmental Protection Agency. Integrated Risk Information System: Propylene glycol. Pridobljeno 12. 4. 2016 s spletne strani: http://www.epa.gov/iris/subst/0543.htm
 17. U.S. National Library of Medicine. Toxnet: Toxicology Data Network. Hazardous Substances Data Bank (HSDB). Pridobljeno 12. 4. 2016 s spletne strani: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
 18. Allen JG, Flanigan SS, LeBlanc M, Vallarino J, MacNaughton P, Stewart JH, Christiani DC. Flavoring Chemicals in E-Cigarettes: Diacetyl, 2,3-Pentanedione, and Acetoin in a Sample of 51 Products, Including Fruit-, Candy-, and Cocktail-Flavored E-Cigarettes. Environ Health Perspect 2015 Dec 8. [Epub ahead of print]
 19. Leventhal AM, Strong DR, Kirkpatrick MG, Unger JB, Sussman S, Riggs NR et al. Association of Electronic Cigarette Use With Initiation of Combustible Tobacco Product Smoking in Early Adolescence. JAMA 2015; 314(7): 700-7.
 20. Primack BA, Soneji S, Stoolmiller M, Fine MJ, Sargent JD. Progression to Traditional Cigarette Smoking After Electronic Cigarette Use Among US Adolescents and Young Adults. JAMA Pediatr 2015; 169(11): 1018-23.
 21. Soule EK, Maloney SF, Spindle TR, Rudy AK, Hiler MM, Cobb CO. Electronic cigarette use and indoor air quality in a natural setting. Tob Control 2016 Feb 15. [Epub ahead of print]
 22. Kalkhoran S, Glantz SA. E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis. Lancet Respir Med 2016; 4(2): 116-28.
 23. McRobbie H, Bullen C, Hartmann-Boyce J, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction. Cochrane Database Syst Rev 2014; 12: CD010216.
 24. McNeill A, Brose LS, Calder R, Hitchman SC, Hajek P, McRobbie H. E-cigarettes: an evidence update. A report commissioned by Public Health England. London: Public Health England, 2015.
 25. McKee M, Capewell S. Evidence about electronic cigarettes: a foundation built on rock or sand? BMJ 2015; 351: h4863.
 26. [No authors listed] E-cigarettes: Public Health England's evidence-based confusion. Lancet 2015; 386(9996): 829.
 27. World Health Organization. Electronic nicotine delivery systems and electronic non-nicotine delivery systems, DECISION. Conference of parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control, October 2014. Pridobljeno 12. 4. 2016 s spletne strani: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10Rev1-en.pdf?ua=1