Večjezično zdravstvo in zakaj ga v Sloveniji (še) ni?

1. Februar 2018


Vabimo vas na dogodek »Večjezično zdravstvo in zakaj ga v Sloveniji (še) ni?«, na katerem bomo predstavili rezultate vseslovenskega usposabljanja zdravstvenih delavcev. Dogodek bo potekal v četrtek, 1. februarja 2018, od 12.00 do 13.30 v Modri sobi Filozofske fakultete (Aškerčeva 2, Ljubljana).

S predstavitvijo, ki je namenjena deležnikom na področju zdravstva, bomo zaključili projekt »Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem«, v katerem so od julija 2016 do januarja 2018 sodelovali Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani ter Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije. Projekt sta sofinancirala Sklad za azil, migracije in vključevanje Evropske unije ter Ministrstvo za notranje zadeve RS.

Znotraj projekta so izšli Večjezični priročniki za lažje sporazumevanje v zdravstvu v osmih jezikih (prosto dostopni na naslednji povezavi). Hkrati pa je bilo organizirano  interdisciplinarno strokovno usposabljanje z naslovom »Pacient ne govori slovensko! Izziv za zdravstvene delavce v Sloveniji«, ki se ga je v različnih slovenskih krajih udeležilo 708 zdravstvenih delavcev.

Na predstavitvi bomo predstavili nekatere ključne rezultate projekta, ki se nanašajo na zdravstveno obravnavo tujejezičnih pacientov v Sloveniji, na jezikovne in druge ovire v zdravstvu ter finančne in strokovne posledice teh ovir. Obenem pa bomo nakazali na načine preseganja jezikovnih ovir, s katerimi bi lahko slovenske zdravstvene ustanove zagotovile bolj kvalitetno in tujejezičnim osebam prijaznejšo zdravstveno oskrbo.      

Na predstavitvi bodo sodelovale:

  • doc. dr. Nataša Hirci, Filozofska fakulteta UL,
  • asist. Vesna Homar, dr. med., Medicinska fakulteta UL,
  • red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn, Filozofska fakulteta UL,
  • izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron, Filozofska fakulteta UL,
  • mag. Marija Milavec Kapun, Zdravstvena fakulteta UL,
  • izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., Medicinska fakulteta UL,
  • asist. Sara Pistotnik, Filozofska fakulteta UL,
  • doc. dr. Erika Zelko, dr. med., Medicinska fakulteta UL.

Vljudno vabljeni!

izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron, vodja projekta


Več informacij: Sara Pistotnik (Sara.Pistotnik@ff.uni-lj.si