Srečanje "Dolgotrajna oskrba"

27. November 2017

Dolgotrajna oskrba je niz storitev, ki jih potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo telesnih in kognitivnih sposobnosti in so posledično v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. V prihodnosti bo čedalje večji delež prebivalcev, ki bodo potrebovali dolgotrajno oskrbo, zato je to zelo aktualna tematika.

Na srečanju, ki je bilo 27. 11. 2017 ob 9. uri v predavalnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zaloška cesta 29, Ljubljana, smo predstavili predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in posamezne institucije, ki se ukvarjajo z dolgotrajno oskrbo ter nekaj izzivov dolgožive družbe.

Vabilo in program srečanja sta dosegljiva na naslednji povezavi.

 

Predstavitve z dogodka:

Statistični podatki - Tjaša Jerman

Ključne rešitve v predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo - Anita Jacović

Delo CSD Vrhnika na področju starejših - Andreja Rihter

Dnevni centri aktivnosti za starejše (DCA) - aktivno in zdravo staranje - Katja Krivec

Dom Tisje - kot izvajalec, koordinator in nosilec razvoja dolgotrajne oskrbe v lokalnem okolju - Leonida Razpotnik

Družinska in druga neformalna oskrba v lokalnem okolju - Ksenija Ramovš

Vloga patronaže pri celostni oskrbi pacienta - Petra Šest Pleško

Oskrba starejših - prihodnost mlajših - Nina Živković

Oskrba starostnika po odpustu iz bolnišnice - Tjaša Krnel

Skrb za starejše v Občini Kamnik - Katja Vegel

Pristan Ljubljana - Martin Kopatin