Seminar iz socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike za pripravnike zdravnike in zobozdravnike

15. Januar 2018

      Seminar bo potekal od 15. 1. 2018 do 19. 1. 2018 v predavalnici na Zaloški 29 v Ljubljani (OE Ljubljana)

 

Urnik:

PONEDELJEK, 15. 1. 2018

9:00 – 9:45           Organizacija javnega zdravja v Sloveniji / Ada Hočevar Grom, dr.med., spec.epid., spec. MDPŠ

9:50 – 11:20         Organizacija zdravstvene dejavnosti / dr. Tit Albreht, dr.med., spec.soc.med.

odmor

12:10 – 12:55       Izzivi in izbrane teme na področju javnega duševnega zdravja / doc.dr. Saška Roškar, univ.dipl.psih.

13:00 – 13:45       Vpliv kulture na zdravje in zakaj jo je potrebno upoštevati? Kulturno kompetentna zdravstvena oskrba /mag. Ajda Jelenc, univ.dipl.kult.

13:50 – 14:35       Strukturiran klinični pogovor in komunikacijske veščine v zdravstvu / Marjeta Keršič Svetel, prof.zgod.

TOREK, 16. 1. 2018

8:00 – 9:30           Podatki – nastanek in njihova uporaba / Marjeta Zaletel, univ.dipl.mat.

9:40 – 11:10         Informatizacija v zdravstvu / dr. Dalibor Stanimirović, univ.dipl.org.

odmor

12.00 – 13:30       Trendi v virih in izdatkih za zdravstvo v Sloveniji in državah EU / mag. Eva Helena Zver, univ.dipl.ekon.

13:35 – 14:20       Osnove vrednotenja zdravstvenih tehnologij / dr. Marjetka Jelenc, dr.med., spec.JZ

SREDA, 17. 1. 2018

8:00 – 8:45           Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – ženske / Barbara Mihevc Ponikvar, dr.med., spec.JZ

8:55 – 9:40           Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – otroci in mladostniki /prim. Polonca Truden Dobrin, dr.med., MSc spec.epid., spec.JZ

9:45 – 10:30         Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – odrasli / asist. Sanja Vrbovšek, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

10:35 – 11:20       Predstavitev presejalnih programov / Dominika Novak Mlakar, dr.med., spec.JZ

odmor

12:20 – 13:05       Strategije in programi na področju poškodb / prim. dr. Mateja Rok Simon, dr.med., spec.soc.med., spec. JZ

13:15 – 14:00       Prehrana / dr. Matej Gregorič, dipl.san.inž.

ČETRTEK, 18. 1. 2018

8:00 – 9:30           Zakon pacientovih pravicah / Mircha Poldrugovac, dr.med., spec. JZ

9:35 – 10:20         Sistemi zagotavljanja kakovosti in akreditacija zdravstene dejavnosti / Mircha Poldrugovac, dr.med., spec.JZ

10:25 – 11:55       Strategija RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem / Peter Otorepec, dr.med., spec.za higieno, spec. MDPŠ; mag. Simona Uršič, dr.med., spec. JZ; Irena Veninšek Perpar, dr.med., spec. JZ, Ana Hojs, dr.med., spec.za higieno                  

odmor

12:40 – 14:05       Toksikovigilanca / dr. Lucija Perharič, dr.med., spec.int.med.

                             Zbornik Kemikalije v okolju in rak, XXIV. seminar "IN MEMORIAM DR: DUŠANA REJE"

                            članek "European Union’s strategy on endocrine disrupting chemicals and the current position of Slovenia"

14.10 – 14:55       Ocena zdravstvenega stanja na osnovi umrljivosti / Mateja Jandl, dr.med., spec. JZ

PETEK, 19. 1. 2018

8:00 – 9:30           Financiranje zdravstvene dejavnosti / Dušan Jošar, univ.dipl.ekon.

9:35 – 10:20         Raziskave zdravstvenega stanja prebivalstva in razširjenosti dejavnikov tveganja v Sloveniji / dr. Veronika Učakar, dr. med., spec.JZ

10:20 – 10:55       HIV / dr. Irena Klavs, dr. med., spec.epid.

odmor

11:15 – 12:00       Spremljanje nalezljivih bolezni / mag. Eva Grilc, dr.med., spec.epid.

12:05 – 12:50       Cepljenje v Sloveniji / Nadja Šinkovec, dr.med., spec.JZ