Seminar iz socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike za pripravnike zdravnike in zobozdravnike

12. Junij 2017
Seminar bo potekal od 12. 6. 2017 do 16. 6. 2017 v predavalnici na Zaloški 29 v Ljubljani (OE Ljubljana)

 

URNIK:

PONEDELJEK, 12. 6. 2017

9:00 – 9:45           Organizacija javnega zdravja v Sloveniji / Ada Hočevar Grom, dr.med. spec.epid., spec. MDPŠ

9:50 – 11:20         Organizacija zdravstvene dejavnosti / dr. Tit Albreht, dr.med., spec.soc.med.

odmor

12:10 – 12:55       Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni / Vesna Kerstin Petrič, dr.med.

13:00 – 13:45       Predstavitev raziskav in projektov iz področja JZ v katere je vključena Slovenija / dr. Sandra Radoš Krnel, dr.med., spec. managementa

13:50 – 14:35       Ocena zdravstvenega stanja na osnovi umrljivosti / Sonja Tomšič, dr.med., spec. JZ


TOREK, 13. 6. 2017

8:00 – 9:30           Informatizacija v zdravstvu / Mate Beštek, univ.dipl.inž.rač., mag. Andrej Žlender, univ.dipl.inž.rač.

9:40 – 11:10         Financiranje zdravstvene dejavnosti / Dušan Jošar, univ.dipl.ekon.

odmor

12.00 – 13:30       Strategija RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem / Peter Otorepec, dr.med., spec.za higieno, spec. MDPŠ; Simona Uršič, dr.med., spec. JZ; Irena Veninšek Perpar, dr.med., spec. JZ

13:35 – 14:20       Osnove vrednotenja zdravstvenih tehnologij / dr. Marjetka Jelenc, dr.med., spec.JZ


SREDA, 14. 6. 2017

8:00 – 8:45           Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – ženske / Barbara Mihevc Ponikvar, dr.med., spec.JZ

8:55 – 9:40           Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – otroci in mladostniki /prim. Polonca Truden Dobrin, dr.med., MSc spec.epid., spec.JZ

9:45 – 10:30         Nacionalni program duševnega zdravja / doc. dr. Saška Roškar, univ.dipl.psih.

10:35 – 11:20       Predstavitev presejalnih programov / Dominika Novak Mlakar, dr.med., spec.JZ

odmor

12:20 – 13:05       Strategije in programi na področju poškodb / prim. mag. Mateja Rok Simon, dr.med., spec.soc.med.


ČETRTEK, 15. 6. 2017

8:00 – 9:30           Zakon pacientovih pravicah / Mircha Poldrugovac, dr.med., spec. JZ

9:35 – 10:20         Sistemi zagotavljanja kakovosti in akreditacija zdravstene dejavnosti / Mircha Poldrugovac, dr.med., spec.JZ

10:25 – 11:55       Trendi v virih in izdatkih za zdravstvo v Sloveniji in državah EU / mag. Eva Helena Zver, univ.dipl.ekon.  

odmor

12:40 – 14:10       Podatki – nastanek in njihova uporaba / Marjeta Zaletel, univ.dipl.mat.


PETEK, 16. 6. 2017

8:45 – 9:30           Prehrana / dr. Matej Gregorič, dipl.san.inž.

9:35 – 10:20         Spremljanje nalezljivih bolezni / mag. Eva Grilc, dr.med., spec.epid.

10:20 – 11:05       Cepljenje v Sloveniji / dr. Marta Grgič Vitek, dr.med., spec.epid.

odmor

12:00 – 12:45       Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – odrasli / mag. Pia Vračko, dr. med., spec. JZ, mag. mednarodne ekonomije   

12:50 – 14:15       Kemični povzročitelji hormonskih motenj (kemični hormonski motilci): kriteriji za identifikacijo/ dr. Lucija Perharič, dr.med., spec.int.med. Gradivo 1, gradivo 2.

 

Urnik je dostopen tudi na naslednji povezavi.