Okrogla miza »Zdravstveno varstvo migrantov in vloga kulturnih mediatorjev v zdravstvu«

29. Maj 2017

         Nacionalni inštitut za javno zdravje in Mednarodna organizacija za migracije vljudno vabita na okroglo mizo 

                                 »Zdravstveno varstvo migrantov in vloga kulturnih mediatorjev v zdravstvu«,

                                         ki bo potekala v ponedeljek, 29. maja 2017, med 9. in 14.30 uro, 

                na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, velika dvorana (3. nadstropje), Zaloška c. 29, Ljubljana.

 

Prijave za posvet sprejemamo do 26. maja 2017 do 12. uri na spletnem naslovu: http://anketa.nijz.si/a/122300.

 

V okviru prehoda na vzpostavitev elektronskih osebnih zdravstvenih kartonov (E-PHR) znotraj pilotnega projekta IOM/EC Re-Health »Support Member States under particular migratory pressure in their response to health related challenges«, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter Mednarodna organizacija za migracije (IOM) organizirata okroglo mizo »Zdravstveno varstvo migrantov in vloga kulturnih mediatorjev v zdravstvu v Sloveniji«.

Cilj projekta Re-Health je podpreti države članice EU, ki se soočajo z migracijskimi pritiski (Grčija, Hrvaška, Slovenija in Italija) pri prepoznavanju in ustrezni obravnavi zdravstvenih težav migrantov.  V okviru projekta smo pripravili tudi večjezični knjižici »Handbook for Health Professionals« (HPs) ter »Personal Health Record« (PHR), ki sta namenjeni beleženju relevantnih zdravstvenih podatkov in potreb beguncev in drugih migrantov.

Na okrogli mizi bomo predstavili dosežke projekta v Sloveniji, naslovili izzive vezane na dostop prosilcev za azil do zdravstvenih storitev ter govorili o vlogi in pomembnosti vključevanja kulturnih mediatorjev za zagotavljanje kakovostnih in dostopnih zdravstvenih storitev. 

Vljudno vas prosimo, da vabilo posredujete zainteresiranim osebam.

Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku. Tolmačenje bo zagotovljeno.

Sofinanciranje omogoča Generalni direktorat Evropske komisije za zdravje in varnost hrane (DG SANTE)

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo.
 

Iva Perhavec                                                                                        Evita Leskovšek, dr. med., spec.
IOM Slovenija                                                                                       Nacionalni inštitut za javno zdravje
Vodja pisarne                                                                                              


Priloge: