» Medicinska sestra – motivator za boljše zdravje«

26. Januar 2018

 

Vabilo na Izobraževanje za koordinatorje in izvajalce programov preventive  in vzgoje za zdravje v Ljubljanski regiji.

 

Datum in lokacija: 26. 1. 2018 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Območna enota Ljubljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana (nova stavba -predavalnica v 3. nadstropju).

Kotizacija: Izobraževanje je brezplačno.

Prijave:  Prijaviti se je potrebno na naslednji povezavi. Najpozneje do torka 23. 1. 2018. Izobraževanje je v fazi pridobitve licenčnih točk Zbornice – Zveze.

 

Namen izobraževanja je predstaviti možnosti, kako posameznika ali skupino motivirati za aktivnosti, ki vodijo k boljšemu počutju in zdravju. Udeleženci bodo spoznali osnove  motivacijskega intervjuja, ter se seznanili z nekaterimi ključnimi teoretičnimi izhodišči, vajami in tehnikami čuječnosti. 

Motivacijski intervju je komunikacijska metoda, ki sta jo v 80ih in nato 90ih letih preteklega stoletja razvila William Miller in Stephen Rollnick za potrebe motiviranja k spremembi vedenja posameznikov, ki imajo težave z odvisnostmi. V svojem bistvu predstavlja osnovna vodila in načela komunikacije ter s pomočjo strategij in orodij strokovnim delavcem ponuja ugodno platformo za odprto, sproščeno in partnersko komunikacijo. Posameznika motivira in spodbuja, da poišče svoje lastne razloge in kapacitete za spremembo neželenega vedenja. V praksi se je izkazalo, da se to metodo lahko aplicira tudi v vrsto drugih situacij, kjer želimo posameznike opolnomočiti za spremembo življenja na bolje. Preko delavnice bodo udeleženci spoznali teoretični okvir te komunikacijske metode in preko interaktivnih vaj vstopili v svet Motivacijskega intervjuja.

Strokovnjak, ki ljudi spodbuja k zdravemu načinu življenja, pa mora v prvi vrsti poskrbeti zase, za svoje telesno in duševno zdravje. Učinkovito orodje za osebnostno rast je tudi čuječnost.

Čuječnost je način zavedanja svojega doživljanja, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. S čuječnostjo se učimo svojo pozornost usmeriti na trenutno izkušnjo, kot se poraja tukaj in zdaj.

V številnih raziskavah, s katerimi spremljajo učinkovitost programov čuječnosti, ugotavljajo sledeče koristi: izboljšanje različnih fizičnih simptomov, izboljšanje duševnega zdravja in blagostanja, krepitev nekaterih socialnih in čustvenih spretnosti, izboljšanje učinkovitosti, kakovosti življenja in boljšo skrb zase.

Program izobraževanja

8.00 – 8.30

Registracija

8.30 - 10.00

Čuječnost –  mag. Maja Bajt, univ. dipl. psih.  (NIJZ CPRZ)

10.00 – 10.15

Program Svit – novosti  - Tjaša Jerman, dr. med (NIJZ OE LJ)

10.15 – 10.45

Odmor  (sadje)

10.45 – 12.15

Motivacijski intervju  – 1. sklop, Rok Zaletel, univ. dipl. politolog  (NIJZ OE LJ)

12.15 – 12.30

Kratek odmor

12.30 – 14.00

Motivacijski intervju  – 2. sklop, Rok Zaletel,  univ. dipl. politolog (NIJZ OE LJ)

14.00 – 14.15

Zaključek

Veselimo se srečanja z vami.

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ljubljana.

Datoteke: