Z znanjem do boljšega zdravja

Dobrodošli na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje

06. 01. 2014
Od 1. januarja 2014 delujeta, skladno s spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti, v Sloveniji dva nova javna zavoda: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki sta pravna naslednika območnih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja RS. Spletna stran slednjega (www.ivz.si) se je tako spremenila v www.nijz.si.

Z združitvijo Inštituta za varovanje zdravja RS in območnih zavodov za zdravstveno varstvo se je okrepila jedrna dejavnost javnega zdravja. Prej razdrobljene ekipe so sedaj, povezane v strokovno močnejšo enoto. Na ta način se povečuje možnost strokovnjakov na področju javnega zdravja, da  prevzamejo, izvajajo in razvijajo vse funkcije na področju javnega zdrava, ki vplivajo na boljše zdravje in večjo kakovost življenja prebivalcev Slovenije.

Dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje obsega:

  • spremljanje in vrednotenje zdravja, zdravstvenega stanja prebivalstva in zdravstvenega varstva,
  • prepoznavanje, spremljanje in vrednotenje ključnih izzivov, na področju javnega zdravja ter zdravstvenih tveganj in nevarnosti za zdravje,
  • načrtovanje ukrepov in zagotavljanje pripravljenosti za obvladovanje nevarnosti za zdravje,
  • načrtovanje in izvajanje ukrepov za varovanje in zaščito zdravja z vidika dejavnikov naravnega in družbenega okolja,
  • preprečevanje bolezni,
  • krepitev zdravja,
  • usposabljanje strokovnjakov na področju javnega zdravja,
  • seznanjanje javnosti o stanju, raziskavah in ugotovitvah na področju javnega zdravja,
  • raziskovanje in izobraževalna dejavnost na področju javnega zdravja.

Centralna organiziranost omogoča enakovredno sodelovanje in razvoj strokovnjakov, ki delujejo na različnih lokacijah, istočasno pa omogoča možnost specializacije posamezne lokacije in usmerjenega razvoja. Kljub taki organiziranosti bo še naprej posebna pozornost namenjena temu, da se ohrani in okrepi izvajanje dejavnosti blizu uporabnikom, ob upoštevanju regijskih posebnosti in regijskim izzivom na področju javnega zdravja.