Z znanjem do boljšega zdravja

Delavnice za srednješolce na temo trajnostna mobilnost, zrak na Goriškem ter zdravo prehranjevanje in redna telesna vadba

08. 10. 2018
Evropski teden mobilnosti, ki že tradicionalno poteka od 16. do 22. septembra, ko se zaključi z dnevom brez avtomobila, je priložnost za promocijo boljšega zdravja.

Aktivni transport (hoja, kolesarjenje, javni prevoz, kombiniran prevoz) poleg čistejšega zraka in manj hrupa pomeni tudi več gibanja in posledično več zdravja. V ta namen je Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Nova Gorica skupaj z Mestno občino Nova Gorica in Zdravstvenim domom Nova Gorica po letih zatišja ponovno obudil in organiziral ter izvedel delavnice »EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018 – ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ« za dijake poklicnih programov Strojne, prometne in lesarske šole,  Elektrotehniške in računalniške šole. Delavnice so potekale v sredo,  19.9. , četrtek, 20.9. in petek , 21.9.2018 v prostorih Ljudske univerze Nova Gorica. Vsebina delavnic je bila trajnostna mobilnost, zrak na goriškem ter zdravo prehranjevanje, pomen počitka in spanja ter redna telesna dejavnost, saj je ravno slednja ključna za dolgo in zdravo življenje. S spremembo svojih navad in z združevanjem različnih oblik prevoza lahko neposredno vsak prispeva k izboljšanju okolja, z aktivnim slogom pa tudi h dvigu kakovosti življenja.

Delavnica »Ostanimo mobilni«

V Evropskem tednu mobilnosti je v sredo, 19.9.2018, Mestna občina Nova Gorica (MONG) v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) OE Nova Gorica organizirala delavnico za starejše z naslovom »Ostanimo mobilni«, saj so ravno starejši večja skupina prebivalcev, ki je v prometu udeležena v različnih vlogah. Z delavnico smo želeli posebej izpostaviti odvisnost kakovosti infrastrukture za hojo in kolesarjenje za starejše, ki jim lahko omogočajo udobno življenje brez avtomobila. Redna hoja in kolesarjenje lahko preko celotnega življenjskega obdobja pripomoreta k boljši telesni pripravljenosti in tudi v starosti pomagata ohranjati mišično maso in močne kosti ter zmanjšujejo nevarnosti za različne bolezni. Vanda Mezgec predstavnica MONG je na delavnici udeležencem spregovorila o trajnostni mobilnosti, Kristina Brovč Jelušič iz NIJZ OE Nova Gorica je udeležence nagovorila o pomenu redne telesne dejavnosti, ki je ena od ključnih dejavnikov za varovanje in krepitev zdravja tudi v starosti, Miran Mozetič iz Šolskega Centra Nova Gorica je udeležence seznanil o varnosti pešcev v prometu in Karel Bizjak je spregovoril o ustrezni opremi za varno kolesarjenje. Predstavil se je Zavoda Sopotniki, ki nudi brezplačne prevoze starejšim in s tem omogoča, da starejši zaradi lokacije bivanja niso izključeni iz kulturnega dogajanja in družabnega življenja. Zaključili smo s predstavitvijo Društva Šole zdravja in praktičnim prikazom jutranje vadbe, ki jih njihovi člani izvajajo vsako jutro v različnih krajih, vaseh, naseljih po Slovenij.