Duševno zdravje

Delavnica "Spoprijemanje s stresom"

19. 01. 2017
V letu 2016 so se v okviru posameznih zdravstvenovzgojnih centrov in Centrov za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih po celi Sloveniji začele izvajati brezplačne delavnice Spoprijemanje s stresom.

Delavnice predstavljajo pomemben vir pomoči posameznikom pri spoprijemanju z obremenitvami, ki jih prinaša stresno življenje.

Kdo se lahko udeleži delavnice?
Delavnica je namenjena vsem odraslim, ki čutite, da vas stres obremenjuje v vsakodnevnem življenju.

Kaj boste pridobili/kako vam bo delavnica pomagala?

  • Spoznali boste osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja.
  • Naučili se boste veščin, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje.
  • Z drugimi boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

V okviru delavnice boste obravnavali naslednje vsebine:

  • doživljanje stresa,
  • razvijanje čustvenega zavedanja – prepoznavanje in obvladovanje čustev,
  • duševne motnje, povezane s stresom,
  • reševanje problemov – načrtovanje odziva na stresne situacije, izboljšanje delovanja v vsakodnevnem življenju.

Kako poteka delavnica?
Delavnica traja en mesec in obsega štiri tedenska srečanja v skupini, ki trajajo uro in pol (90 minut). V skupini je okoli 8 udeležencev. Vsak udeleženec ima tudi možnost 15-minutnega individualnega razgovora z izvajalcem delavnice.

Kaj potrebujete za udeležbo na delavnici?
Pisalo, očala, če jih uporabljate pri branju, in kartico zdravstvenega zavarovanja. Na prvem srečanju boste prejeli brezplačen priročnik, v katerem so glavne vsebine delavnice, in ga boste ves čas uporabljali tudi kot delovni zvezek.

Kako se lahko vključite v delavnico?
Za delavnico ne potrebujete napotitve. (Preverite samo, kje in kdaj se bo delavnica izvajala in kako se lahko nanjo prijavite.)

Udeležite se lahko delavnice v kateremkoli zdravstvenem domu, ki izvaja delavnice. Seznam se nahaja na naslednji povezavi.

Kam se lahko obrnete po dodatne informacije?
Z vsemi vprašanji glede delavnice se lahko obrnete na zdravstvenovzgojni center/Center za krepitev zdravja v vašem zdravstvenem domu ali katerikoli zdravstvenovzgojni center/Center za krepitev zdravja, kjer se izvajajo delavnice. Seznam se nahaja na naslednji povezavi.