Z znanjem do boljšega zdravja

Dan slovenske hrane in Tradicionalni slovenski zajtrk 2015

23. 11. 2015
Vsako leto tretji petek v mesecu novembru obeležujemo dan slovenske hrane. Ta dan imajo vse slovenske šole in vrtci možnost izvedbe tradicionalnega slovenskega zajtrka. V zadnjem času se vzgojno izobraževalnim organizacijam pridružujejo tudi različne delovne organizacije in javne institucije. S tem se izkazuje podporo domačim pridelovalcem hrane in spodbuja širšo javnost k rednemu uživanju zajtrka in lokalno pridelane hrane. To je odličen primer dobrega medsektorskega ukrepa, ki je neposredno usmerjen v zdravje, posredno pa v krepitev socialno – ekonomskega položaja slovenskega podeželja in zmanjševanje neenakosti.

Da pa ne bi ostajali le pri teoriji, smo na NIJZ OE Novo mesto tudi v praksi izvedli dogodek in pripravili presenečenje za sodelavce. Kot zagovorniki javnega zdravja in zdravega zajtrka je bil tudi ponujen zajtrk točno tak: sestavljen iz raznovrstnih polnovrednih in raznolikih sestavin ter domačih, lokalno pridelanih dobrot.

Pa dober tek!