Z znanjem do boljšega zdravja

Ciljni raziskovalni projekt: Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov

Namen ciljno raziskovalnega projekta Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov je natančneje ugotoviti obseg razširjenosti agresije nad zaposlenimi v zdravstvu in postaviti okvir za funkcionalno izobraževanje prepoznavanja agresivnega vedenja ter morebitnih možnih ukrepov. Da bi zagotovili zanesljivo in veljavno podlago je potrebno analizirati stanje nevarnosti in narave nasilja med posameznimi kategorijami zaposlenih ter v posameznih okoljih (različnih javnih zdravstvenih institucijah). Za čim boljše usklajevanje potreb zaposlenih s predlaganimi varnostnimi ukrepi pa je potrebno proučiti tudi stališča in vidike drugih vpletenih subjektov (stroke in varnostnih organizacij).


Ime projekta: Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov

Trajanje projekta: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020

Sodelujoče raziskovalne organizacije:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (UM, FVV)
 • Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB)

Sodelujoči raziskovalci: 

 • doc. dr. Tit Albreht (NIJZ) - vodja projekta
 • doc. dr. Branko Gabrovec (NIJZ)
 • dr. Marjetka Jelenc (NIJZ)
 • dr. Špela Selak (NIJZ)
 • izr. prof. dr. Branko Lobnikar (UM, FVV)
 • doc. dr. Kaja Prislan (UM FVV)
 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič (FZAB)
 • izr. prof. dr. Mirna Macur (FZAB)

Cilji projekta: 

 • Natančneje ugotoviti razširjenost nasilja nad zaposlenimi v zdravstvenem varstvu in postaviti okvir za funkcionalno izobraževanje za prepoznavanje nasilnega vedenja in ustrezno ukrepanje;
 • Pripraviti model funkcionalnega izobraževanja prepoznavanja nasilnega vedenja in ustreznega ukrepanja;
 • Izvesti pilotni projekt funkcionalnega usposabljanja in pridobiti preliminarne rezultate pilotnega projekta;
 • Pripraviti predlog ukrepov in rednega izobraževanja zaposlenih na področju obvladovanja nasilja.

Projekt bo sistematično analiziral stanje razširjenosti agresije v zdravstvenem varstvu in prinesel nova znanja na tem področju, uporabna tako v Sloveniji kot v tujini. Z namenom celostne obravnave problematike bo uporabljena kvalitativna in kvantitativna metodologija raziskovanja.


Rezultati projekta:


Projekt je sofinanciran s strani Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in Ministrstva za zdravje.