Z znanjem do boljšega zdravja

Certifikat Zdrava izbira za gostinske ponudnike

03. 06. 2020
Spodbujanje zdravju koristne ponudbe v gostinstvu in turizmu - implementacija ciljev nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025.

Čedalje več prebivalcev Slovenije se prehranjuje zunaj doma, zato je treba pri gostincih in uporabnikih storitev povečati zanimanje za zdravo ponudbo v gostinstvu. Za lažjo izbiro zdrave ponudbe v gostinstvu in turizmu so oblikovana merila za jedi oziroma obroke, ki so v pomoč pri uveljavitvi certifikata za prepoznavnost zdrave ponudbe. Ponudba jedi s pridobljenim certifikatom zdravju koristne jedi – Zdrava izbira pomeni dvig kvalitete gostinske ponudbe, oziroma dodano vrednost novi ponudbi in večjo prepoznavnost pri uporabniku.

Kako do certifikata Zdrava izbira?

Pridobitev certifikata vključuje izobraževanje gostincev (seminar, vključno s praktičnim delom); izbor in ocenitev jedi predlaganih za pridobitev znaka Zdrava izbira, ki je v skladu s prehranskimi smernicami (razvitimi kriteriji) ter dodelitev znaka jedem, ki ustrezajo izbranim kriterijem.
 

Katere kriterije mora izpolnjevati posamezna jed, da lahko pridobi certifikat zdravju koristne jedi?

Jed mora ustrezati principu zdravega križnika. V pripravi je posodobitev kriterijev in pristopov ter načina podeljevanja certifikata Zdrava izbira.

Kdaj in kje?

Za naslednji razpis za pridobitev znaka Zdrava izbira se pozanimajte na spodnjem kontaktu. Mesto izvedbe bo določeno naknadno. Podrobnejše informacije o razpisu spremljajte na spletni strani NIJZ.

Predhodno zbiranje prijav in dodatne informacije:
Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Murska Sobota
Arhitekta Novaka 2b
9000 Murska Sobota

Gordana Toth, univ. dipl. inž. živ. teh.
e-pošta: Gordana.Toth@nijz.si
tel.: 02 530 21 26

Primer certifikata Zdrava izbira najdete na naslednji povezavi, več o njem pa si lahko pogledate na naslednji povezavi.