Z znanjem do boljšega zdravja

Cepiva proti posameznim boleznim - Rdečke

 

ATC

CEPIVO

IME CEPIVA

NACIONALNA

ŠIFRA

PAKIRANJE

J07BD52

Mešano cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam z oslabljenimi virusi

M-M-RVAXPRO prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

027707

10 napolnjenih injekcijskih brizg, 20 igel in 10 vial s praškom

 

 

J07BD54

Mešano cepivo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam z oslabljenimi virusi

ProQuad

148803

1 viala (prašek) + 1 napolnjena injekcijska brizga (vehikel) + 2 igli

Informacije o cepivu M-M-RVAXPRO, povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo:
 

Informacije o cepivu ProQuad, povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo:

http://www.cbz.si/cbz/bazazdr2.nsf/o/81AB19C80C1494E4C12581C5008375BB?opendocument

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000622/human_med_000997.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

http://www.eudrapharm.eu/eudrapharm/searchbykeywordresult.do