Z znanjem do boljšega zdravja

Cepiva proti posameznim boleznim - Meningokokne okužbe

 

ATC

CEPIVO

IME CEPIVA

NACIONALNA

ŠIFRA

PAKIRANJE

J07AH09

Cepivo proti meningokokom tipa B

Bexsero

147492

1 napolnjena injekcijska brizga in 1 igla

J07AH08

Štirivalentno cepivo proti meningokokom s prečiščenimi in vezanimi polisaharidnimi antigeni (skupine A, C, W135 in Y)

Nimenrix

144741

1 viala s praškom, 1 napolnjena injekcijska brizga z vehiklom in 2 igli

 

Informacije o cepivu Bexsero, povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002333/human_med_001614.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

http://www.eudrapharm.eu/eudrapharm/searchbykeywordresult.do

Informacije o cepivu Nimenrix, povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo:

http://www.cbz.si/cbz/bazazdr2.nsf/o/973F4657A8622A0AC1257A460082EA84?opendocument