Prepovedane droge

Aktivnosti vladnih, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti ob mesecu preprečevanja zasvojenosti 2015

22. 10. 2015

1. LAS VELENJE

V tednu od 20.10. do 22.10. 2015 se bodo na velenjskih osnovnih šolah za 2.824 učencev zvrstile prireditve NE-ODVISEN.SI, v izvedbi Zavoda 7 iz Solkana in financerjem Mestno občino Velenje. Zaključek prireditev bo predstavljal družabni večer za starše »MOČ RESNICE«. Gre za poučne interaktivne dogodke za otroke, mladino in odrasle, ozaveščati ciljne skupine o različnih pasteh zasvojenosti. 

 • v torek, 20. 10. 2015 – telovadnica OŠ Šalek (združene OŠ Šalek, OŠ Mihe Pintarja Toleda in Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje) 
 • v sredo, 21. 10. 2015 – telovadnica OŠ Livada (združene OŠ Livada, OŠ Gorica)
 • v četrtek, 22. 10. 2015 – telovadnica OŠ Antona Aškerca (združene OŠ Antona Aškerca, OŠ Gustava Šiliha)
 • ob 10.00 poučen interaktivni program »Jaka« - za učence I. triade OŠ
 • ob 11.00 poučen interaktivni program »Zarja in Svit« - za učence II. triade OŠ
 • ob 12.00 poučen interaktivni program »Zamolčane resnice« - za učence III. triade OŠ

Za odrasle:
22. 10. 2015 ob 19. uri v Domu kulture Velenje

NE-ODVISEN.SI in Mestna občina Velenje:  »MOČ RESNICE«

Gostje večera:

 • Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
 • Miha Kramli, vodja ambulante za zdravljenje zasvojenosti
 • Bojan Kodelja, vodja programa NE-ODVISEN.SI

Video interpreti:

 • Bojan Emeršič, dramski igralec
 • Viktorija Bencik Emeršič, dramska igralka
 • Anuška Kodelja, študentka AGRFT

Družabni večer v ospredje postavlja relacijo med starši, otrokom ali mladostnikom in šolo. V zadnjem obdobju je pasti različnih zasvojenosti bistveno več, kot jih je bilo v času preteklih generacij. Zato so znanje, vedenje in pravočasno prepoznavanje pasti nujne komponente, da lahko ubranimo sebe in nam najdražje, otroke.  

Dodatne informacije: 040 688 780 ali 03/896 16 762. DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO 

 • 5.11.2015 OŠ Majde Vrhovnik – Delavnice o med vrstniškem nasilju
 • 20.11.2015 OŠ Medvode – Delavnica o alkoholu in odvisnosti ter Delavnica o reševanju konfliktov
 • 30.11.2015 OŠ Ketteja in Murna – Delavnica o drogah in odvisnosti.


3. LAS MARIBOR

V letu 2015 znova načrtujemo posvet z naslovom Z ZNANJEM PROTI ODVISNOSTIM OD NEDOVOLJENIH DROG, ki bo 26. 11. 2015 v Centru v Pekrah. Posvet bo brezplačen, organizacijo prevzema Mestna občina Maribor.   4. OŠ F.S. FINŽGARJA LESCE

Vsi dogodki bodo potekali na matični šoli v Lescah.

 • predavanje Miha Kramli: Pretirana uporaba računalnika (za učence 3. triade)
 • šolski parlament: Pasti mladostništva (pogovor na temo pretirana uporaba računalnika in telefona),
 • medgeneracijsko branje (za učence 3. triade)
 • razredna ura za 9. razred: Zdravljenje odvisnosti in preventiva (Kako se ubraniti droge? – pogovor z nekdanjim odvisnikom)