Sporočila za javnost

Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji - AHA.SI

24. 09. 2014
Slovenija sodi med države, kjer beležimo dolgo pričakovano življenjsko dobo, žal pa temu ne sledijo v enaki meri tudi pričakovana leta zdravega življenja.

Konec leta 1995 je v Sloveniji delež ljudi, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu znašal 12,5 %, leta 2008 je ta starostna skupina predstavljala že skoraj petino prebivalstva, do leta 2060 pa naj bi se delež starejših od 65 let povzpel na 35 %, ali celo višje. Danes v svetu najhitreje narašča starostna skupina najstarejšega prebivalstva, torej skupina tistih prebivalcev, ki so že dosegli starost 80 let. Ta starostna skupina predstavlja več kot desetino (11 %) vseh starejših prebivalcev sveta, do sredine 21. stoletja naj bi po pričakovanjih dosegla že petino (več kot 19 %) vseh starejših.

Kot odziv na omenjeno problematiko Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z različnimi partnerji vodi projekt Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia - AHA.SI).

Namen projekta je priprava podlag za vključitev v Strategijo aktivnega in zdravega staranja za Slovenijo na treh vsebinskih področjih, in sicer:

1. Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje (vodi Inštitut za ekonomska raziskovanja);

2. Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost (vodi Inštitut Emonicum);

3. Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju ter dolgotrajna oskrba in nega (vodi Skupnost socialnih zavodov Slovenije).

Dolgoročen cilj projekta je vsem prebivalcem Slovenije z različnimi ukrepi omogočiti bolj aktivno in zdravo starost.

 

Spodaj si lahko preberete kratke odgovore vodij delovnih sklopov na nekaj vprašanj, povezanih z omenjeno problematiko.

Delovni sklop 3 - Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje

Delovni sklop 4 - Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost

Delovni sklop 5 - Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju ter dolgotrajna oskrba in nega