Z znanjem do boljšega zdravja

AHA.SI - Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji

03. 06. 2014
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v okviru projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia - AHA.SI) organizira delovni posvet o procesih strateškega planiranja na področju politik staranja, ki bo potekal 17. junija 2014 v Austria Trend Hotelu Ljubljana.

V Sloveniji se tako kot v drugh državah EU soočamo z izzivi hitro starajoče se družbe, zato potrebujemo primerne ukrepe za reševanje problematike. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS kot enega izmed ukrepov pripravlja celovito strategijo za aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (»Strategija«). Podlage za »Strategijo« bodo pripravljene tudi v okviru projekta AHA.SI, ki ga v sodelovanju z različnimi partnerji vodi NIJZ. Več o projektu AHA.SI najdete tukaj.

Osrednja vloga posveta bo srečanje ter medsebojna izmenjava stališč in pogledov udeležencev z različnih področij, kar bo pripomoglo k pripravi usmeritev za nadaljnje delo pri pripravi podlag za »Strategijo«. Vabilo na posvet najdete tukaj, program pa je dostopen tukaj.

 

Ime: Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia)
Akronim: AHA.SI
Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
Partnerji: Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Inštitut Emonicum (Emonicum), Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS), Inštitut RS za socialno varstvo (IRSSV), Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), EuroHealthNet (EHNet)
Vodja projekta: dr. Mojca Gabriječič Blenkuš
Trajanje: od 1. marca 2013 do 28. februarja 2016
Financiranje: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (DG EMPL)
Sofinanciranje: Minitrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Ministrstvo za zdravje RS (MZ)