Z znanjem do boljšega zdravja

AHA.SI - Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji

17. 06. 2014
17. junija 2014 je potekal prvi delovni posvet projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia - AHA.SI), ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z različnimi projektnimi partnerji. Projekt se je začel 1. marca 2014 in bo trajal dve leti. Njegov namen je priprava podlag za strategijo aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji (»Strategija«), ki jo načrtuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS (MDDSZ). Delovnega posveta se je udeležilo več kot 120 strokovnjakov iz različnih sektorjev, ki so prispevali k pripravi usmeritev za nadaljnje delo na projektu.

Podlage za priporočila, ukrepe in indikatorje za reforme bodo oblikovane na treh vsebinskih področjih, in sicer: promocija zaposljivosti starejših in odločitev za kasnejše upokojevanje, aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost ter pomoč pri neodvisnem življenju in dolgotrajni oskrbi starejših odraslih.

 

Ime: Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia)
Akronim: AHA.SI
Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
Partnerji: Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Inštitut Emonicum (Emonicum), Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS), Inštitut RS za socialno varstvo (IRSSV), Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), EuroHealthNet (EHNet)
Vodja projekta: dr. Mojca Gabriječič Blenkuš
Trajanje: od 1. marca 2013 do 28. februarja 2016
Financiranje: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (DG EMPL)
Sofinanciranje: Minitrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Ministrstvo za zdravje RS (MZ)

 

Gradiva:

 

Prezentacije s posveta:

Prim. dr. Ivan Eržen, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Aleš Kenda, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Manfred Huber, Svetovna zdravstvena organizacija

Mojca Presečnik, Ministrstvo za zdravje RS