Z znanjem do boljšega zdravja

8.1 Zdravstveno zavarovanje za tujino

Pred odhodom v tujino je treba urediti ustrezno zdravstveno zavarovanje. Za uveljavljanje pravic do zdravljenja v vseh državah EU, EGP in Švici, Makedoniji, Srbiji, Črni Gori, Bosni in Hercegovini ter Avstraliji (poslovalnice Medicare) je treba predložiti veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (povezava na ZZZS zavarovanje za tujino), saj samo ta krije stroške nujnega zdravljenja pri zdravnikih in v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže. Evropska kartica se načeloma izda za obdobje enega leta in jo je treba naročiti. V primeru nujnega potovanja jo lahko nadomesti certifikat. Če zavarovana oseba nima evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali je ne more uporabiti, bo morda morala plačati za zdravstvene storitve in po prihodu domov zaprositi za povračilo. Stroški bodo povrnjeni samo za zdravstvene storitve in v znesku, ki veljajo za zavarovanca v Sloveniji. V primeru potrebe po nujni zdravstveni storitvi, lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po telefaksu ali elektronski pošti pošlje dokazilo o zdravstvenem zavarovanju. Stroškov zdravstvenih storitev zavarovancu tako ni potrebno plačati takoj. Če potnik ne pozna svojih pravic, preden koristi zdravstveno storitev, se lahko pozanima pri nacionalni kontaktni točki države EU.

V ostalih državah, s katerimi Slovenija nima sklenjenega meddržavnega sporazuma, mora potnik tudi nujno zdravljenje plačati sam. Zato se je treba pravočasno pozanimati o možnostih zagotavljanja zdravljenja, o načinu plačila zdravstvenih storitev v tujini in o morebitni vrnitvi bolnika domov. Priporočeno je skleniti komercialno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. (povezava na ZZZS zavarovanje za tujino). Na potovanju v tujini je vedno treba imeti dovolj denarja za plačilo stroškov zdravljenja. Zavarovanim osebam se stroški za zdravljenje v tujini povrnejo v celoti ali v znesku, primerljivim s ceno za enako zdravljenje v Sloveniji.