Z znanjem do boljšega zdravja

6.6.2 Navodila in priporočila za starejše potnike

Staranje je normalen individualen fiziološki proces, ki vodi v biološke in funkcionalne spremembe, v katere je zajet vsak organski sistem, z različno intenzivnostjo, od blagih omejitev različnih funkcij do degenerativnih motenj. Poteka kontinuirano od rojstva do smrti, obsega spremembe v vseh obdobjih življenja (otroštvo, puberteta, nosečnost, menopavza, …). Kronološka starost ni nujno povezana s prisotnostjo bolezni, torej starost ni bolezen. Danes se 80-letnik lahko počuti in je v kondiciji 60-letnika, vendar je pri starejšem potniku bolj pomemben poleg fiziološkega statusa tudi bolezenski status.

Starejši potniki (50+) so z upoštevanjem fizioloških starostnih spremembe v organskih sistemih, imunosenescence (staranja imunskega odgovora) in dodatne imunokompromitiranosti (zaradi bolezni ali zdravil), najbolj heterogena skupina potnikov. 

Splošni nasveti za potovanje so enaki kot za vse ostale (povezava na poglavje »Splošni nasveti pred potovanjem«). Prav tako lahko starejši potnik sam zdravi ali si pomaga pri nekaterih stanjih in težavah (povezava na poglavje »Stanja in bolezni, ki jih lahko med potovanjem zdravimo sami«).

Zaščita s cepljenjem in antimalariki je enaka kot pri vseh ostalih potnikih, s tem da je vedno treba individualno presoditi stopnjo tveganja za okužbo in stopnjo tveganja za reakcije po cepljenju. Pri starejših potnikih nad 60 let je stopnja tveganja za reakcije po cepljenju proti rumeni mrzlici lahko nekoliko povečana, medtem ko je stopnja zaščite pred boleznijo po cepljenju z mrtvimi cepivi lahko znižana. Ker je malarija lahko bolj obremenjujoča za starejšega potnika (pogosteje v hujši obliki z zapeti), je smiselno natančneje presoditi o potrebni zaščiti.

Dodatno pozornost je smiselno posvetiti določenim težavam starejših potnikov, kot je slabši vid, sluh, slabša gibalna sposobnost, nagnjenost k omedlevicam, itd. , ki lahko bistveno vplivajo na transport do samega cilja potovanja oziroma transport na sami destinaciji. Varnost v prometu je v nekaterih državah slabša, tudi predpisi so drugačni (vožnja po desni strani npr.), zato so odsvetovani lastni prevozi z avtomobilom, skuterji itd. Prilagoditve na zunanje temperature in vlago so lahko pri starejšem zmanjšane in lahko prej pride do s tem povezanih težav. Tudi za vse infekcije so starejši bolj dovzetni, naj bodo to bakterijske, parazitne ali virusne nalezljive bolezni, ki se prenašajo kontaktno preko rok, predmetov, hrane ali preko vektorjev kot so komarji, klopi itd. Načini preprečevanja in ukrepanja so enaki kot za ostale potnike. (povezava na poglavje »Splošni nasveti pred potovanjem«).

Na destinaciji je priporočen obisk pri zdravniku v primeru hujših nejasnih stanj, poškodb, zapletov ali bolezni med potovanjem in v primeru poslabšanja osnovne, sicer urejene kronične bolezni. Po potovanju pa v takih primerih priporočamo obisk pri izbranem zdravniku in po potrebi tudi pri specialistu.

Zavarovanje za potovanje mora biti urejeno, svetujemo širše zavarovanje z višnjo premijo in po možnosti vključenim urgentnim prevozom v bolnišnico na destinaciji oziroma transportom domov. (povezava na poglavje »Zdravstveno zavarovanje in pomembni dokumenti/podatki za potovanje«)

Svetovanje starejšemu potniku prilagodimo glede na njegovo kondicijo za določeno potovanje, njegovo potovalno izkušenost ter ustrezno že opravljeno/neopravljeno zaščito. Pomembno je uskladiti željo po določen vrsti potovanja, destinaciji in aktivnosti na potovanju s potnikovo kondicijsko in zdravstveno sposobnostjo.


 

1. Bauer IL. The Older Traveller. In: Bauer IL, Benade EL, Brink GK, et al. The Older Traveller. A guide for health professional. South African Society of Travel Medicine, South African Geriatrics Society, International Association for Medical Assistance to Travellers, 2016: 1-6

2. Tung V, Ritchi JRB. Investigating the memorable experiences of the senior travel market: an examination of the reminiscence bump. J Travel Tour Mark 2011; 28(3):331-43

3. Tipping BN. The Physiology of Ageing. In: Bauer IL, Benade EL, Brink GK, et al. The Older Traveller. A guide for health professional. South African Society of Travel Medicine, South African Geriatrics Society, International Association for Medical Assistance to Travellers, 2016: 10-21.

4. Izaks GJ, Westendorp RGJ. Ill or just old? BMC Geriatrics  2003;3:7-13. Dosegljiv na: https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2318-3-7

5. Gomolin IH, Aung MM, Wolf-Klein G, et al. Temperature range and variation in older people, J Am Geriatrics Soc 2005; 53: 2170-72. Dosegljivo na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16398904

6. Tramont CVV, Faria ACD, Lopes AJ, et al. Influence of the ageing process on the resistive and reactive properties of the respiratory system. Clinics. 2009;64(11):1065-73. Dosegljiv na: https://www.scribd.com/document/317249682/2009-Influence-of-the-Ageing-Process-on-the-Respiratory-System

7. Jani B, Rajkumar C. Ageing and vascular ageing. Postgrad Med J. 2006 Jun; 82(968): 357–362.  Dosegljivo na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2563742/

8. Howarth A, Shone GR. Ageing and the auditory system. Postgrad Med J. 2006 Mar; 82(965): 166–171. Dosegljivo na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2563709/

9. Danziger RS, Tobin JD, Becker LC, et al. The age-associated decline in glomerular filtration in healthy normotensive volunteers. J Am Geriatrics Soc 1990; 38: 1127-32. Dosegljivo na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2229867

10. D'Souza AL. Ageing and the gut.  Postgrad Med J. 2007 Jan; 83(975): 44–53. Dosegljivo na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599964/

11. Hausdorff JM. Gait variability: methods, modelling and meaning. Journal of Neuro-Engineering and Rehabilitation 2005; 2: 19-28. Dosegljivo na: https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-0003-2-19

12. Suchard M. Immunosenescence: ageing of the immune system. In: Bauer IL, Benade EL, Brink GK, et al. The Older Traveller. A guide for health professional. South African Society of Travel Medicine, South African Geriatrics Society, International Association for Medical Assistance to Travellers, 2016: 29-37.