Z znanjem do boljšega zdravja

6.6.1.7 Ledvice in mehur

Znižanje ledvične funkcije gre na račun znižanja pretoka krvi skozi ledvice za okoli 10% na dekado in znižanja stopnje filtracije za okoli 8 ml/min na dekado od 30. do 80. leta starosti (3,9). Kapaciteta sečnega mehurja se s starostjo zmanjšuje, povečuje se količina zaostalega urina v mehurju, bolj pogosto je spontano krčenje mehurja. Staranje pa vendarle ni vzrok za inkontinenco. Motnje v izločanju antidiuretičnega hormona pri starejših lahko povzroča motnje v ritmu dnevnega uriniranja, kar lahko prispeva k pogostemu nočnemu uriniranju (3).