Z znanjem do boljšega zdravja

6.6.1.11 Imunost

Imunosenescenca ali staranje imunskega sistema je opisni izraz za spremembe, ugotovljene v imunskem sistemu v procesu staranja ljudi. Medtem ko opisane spremembe lahko osvetlijo dogajanje, vzroki in natančen mehanizem imunosupresije ostaja nejasen. V bistvu je treba še ugotoviti, ali je s starostjo upadajoča funkcija imunskega sistema naravno programirana v življenjsko dobo človeka, podobno kot druga življenjska obdobja (npr. puberteta) ali pa je degenerativna posledica kopičenja obrabe zaradi odgovorov/reakcij na stimuluse in stresne faktorje v življenju posameznika (12). Imunosenescenca postopno, vendar nepovratno vpliva na vse tri linije obrambe (fizikalno-kemijske bariere, celična imunost, humoralna imunost) in posledično je starejši potnik podvržen večjemu tveganju za infekcije ter težji potek in komplikacije pri infekcijah respiratornega in uro-trakta, kože in mehkih tkiv, pri bakterijskih meningitisih, infekcijskih endokarditisih, gripi,…