Z znanjem do boljšega zdravja

6.6 Starejši zdravi potnik

Starejši potniki so zelo raznolika skupina. Več študij potniškega trga je pokazalo (1), da starejši potniki planirajo potovanje samostojno in neodvisno, se manj odločajo za »all inclusive« pakete, potujejo sami (posebej ženske), se vključujejo v generacijsko mešane skupine potnikov, potujejo dlje kot povprečni potnik, udeležijo se tako turističnih kot avanturističnih ali tudi ekstremnih potovanj, pogosteje uporabijo avto kot primarno sredstvo transporta, pogosto obiskujejo prijatelje in sorodnike. Interes je bolj oseben in točno določen/izdelan, vzroki za potovanje so zelo različni: počitek, druženje, učenje, raziskovanje, dvig samozavesti, osebnostne rast, svoboda, tudi nostalgija (2).  Zadovoljstvo in dobro počutje je pomembna motivacija za potovanje pri starejših. Leta, zdravje, dohodek, osebne preference in življenjske izkušnje vplivajo na planiranje in doživljanje samega potovanja.