Z znanjem do boljšega zdravja

6.5.3 Priporočila za zaščito zdravja na potovanju

Splošna priporočila za zaščito zdravja na potovanju so enaka za zdrave potnike in potnike z okrnjenim imunskim odzivom. Potniki z oslabljenim imunskim sistemom morajo biti še posebej skrbni pri izvajanju vseh splošnih ukrepov za preprečevanje okužb na potovanju ter opraviti priporočena preventivna cepljenja in se zaščiti z zdravili (zaščita pred malarijo). Pri potnikih z okrnjenim imunskim odzivom je potrebno pretehtati tveganje za pojav bolezni in tveganje za njihov težji potek ter tveganje neželenih učinkov cepljenja. Potniki z okrnjenim imunskim odzivom lahko brez zadržkov opravijo vsa predvidena cepljenja z inaktiviranimi oz. tako imenovanimi »mrtvimi« cepivi. Neželeni učinki po cepljenju niso pogostejši, lahko pa se po cepljenju razvije slabši imunski odgovor. Pred cepljenjem z oslabljenimi »živimi« cepivi pa moramo pri potnikih z okrnjenim imunskim odzivom natančno oceniti tveganje izvedbe cepljenja. Cepljenje z živimi cepivi lahko prestavimo na čas po zaključenem zdravljenju z zdravili, ki slabijo imunski odgovor. Če cepljenja z nekaterimi živimi cepivi pri potniku ne moremo opraviti, lahko predlagamo spremembo potovalne destinacije. Ob prisotnih kontraindikacijah za izvedbo obveznega cepljenja proti rumeni mrzlici, lahko zdravnik potovalne medicine potniku izda potrdilo o opustitvi cepljenja zaradi zdravstvenih razlogov.