Z znanjem do boljšega zdravja

6.5.2.1 Stopnja imunske prizadetosti glede na bolezen /stanje


 

Stopnja imunske prizadetosti

Bolezni in stanja

Bolezni, ki ne vplivajo znatno na imunsko stanje in izvedbo cepljenj

-okužba s HIV s CD4 ≥500/mm3

-maligna obolenja v stanju remisije, pri katerih je bilo zdravljenje s kemoterapijo   zaključeno  ≥3 meseci

-stanje po presaditvi kostnega mozga ali presaditev čvrstega organa ≥2 letih brez bolezni zavračanja presadka in brez imunosupresivnega zdravljenja

-zaključeno zdravljenje s kortikosteroidi v ekvivalentu ≤20 mg prednizolona v trajanju manj kot 2 tedna, uporaba inhalacijskih ali topijskih kortikosteroidov

-avtoimunske bolezni brez zdravljenja

-multipla skleroza v stanju remisije in brez zdravljenja

Bolezni in zdravljenje z omejenim vplivom na imunost

-okužba z virusom HIV s CD4 200–500/mm3
-pomanjkanje komplimenta
-asplenija
-sladkorna bolezen
-kronična ledvična bolezen
-kronična jetrna bolezen
-multipla skleroza v poslabšanju, a brez zdravljenja
-prehranska pomanjkanja

Bolezni in zdravljenje z pomembnim vplivom na imunost

-okužba z virusom HIV s CD4 ≤200/mm3
-stanje po presaditvi kostnega mozga pred ≤2 letoma ali prisotnost imunosupresivnega zdravljenja ali prisotnost bolezni zavračanja presadka
-stanje po presaditvi čvrstega organa pred ≤1 letom ali  prisotnost imunosupresivnega zdravljenja ali prisotnost bolezni zavračanja presadka
-aktivno rakavo obolenje
-kronična limfatična levkemija
-nedavno zdravljenje z obsevanjem
-aplastična anemija
-prirojena imunska pomanjkljivost
-zdravljenje s kortikosteroidi v ekvivalentu prednizolona ≥2 mg/kg telesne teže dnevno ali ≥20 mg dnevno v trajanju ≥2 tednov
-zdravljenje z alkilirajočimi agensi, antimetaboliti, kemoterapevtiki, imunomodulatorji, blokatorji TNF
-bolezni timusa (v primeru cepljenja proti rumeni mrzlici)