Z znanjem do boljšega zdravja

6.4 Potnik s kronično boleznijo

Med prebivalstvom je čedalje več oseb s kroničnimi boleznimi. Najpogostejše kronične bolezni so bolezni gibal, srčno-žilne bolezni, presnovne bolezni, rakave bolezni, pljučne bolezni, ledvične bolezni, nevrološke bolezni in alergije ter imunske pomanjkljivosti.

Bolniki se morajo pred dokončno odločitvijo o izbiri destinacije posvetovati s svojim osebnim zdravnikom in lečečim specialistom, pri čemer je vedno treba načrtovati več možnosti glede na bolnikove zmogljivosti in morebitne ovire. Posvet o pravilni izbiri destinacije lahko dobite v katerikoli regijski ambulanti za potovalno medicino Nacionalnega inštituta za javno zdravje (povezava na spletno stran ambulante).

Za odločitev o izbiri destinacije pri kroničnem bolniku vedno upoštevamo več dejavnikov hkrati:

  • psihofizične zmogljivosti,
  • urejenost in stabilnost bolezni,
  • klimatske značilnosti destinacije,
  • način potovanja do destinacije in potovanja po državi destinacije,
  • načrtovane dejavnosti med potovanjem,
  • obvezna in priporočljiva cepljenja ter kemoprofilakso malarije,
  • možnosti za zdravljenje v primeru poslabšanja in za vrnitev domov.

Načeloma kronična bolezen z dobro urejeno terapijo in v svoji stabilni fazi ne predstavlja ovire za potovanje. Kroničnim bolnikom ni prepovedano potovati. Treba je le usklajevati svoje želje in zmogljivosti in se prilagoditi glede na izbiro destinacije. Kadar pa kronična bolezen ni stabilna in terapevtsko urejena, pa se priporoča potovanje odložiti.

Na potovanje je treba vzeti zadostno količino zdravil:

  • količino, ki je potrebna za normalno trajanje potovanja,
  • dodatno količino za vsaj še nekaj dodatnih dni (zaradi npr. zamud v letalskem prometu, naravnih nesreč, izrednih političnih razmer itd.).

Zaradi možnosti izgube oddane prtljage je treba del ali vsa zdravila nositi s seboj v ročni prtljagi. Zdravila naj bodo v originalni embalaži, s čimer se izognemo nepotrebnim zapletom na meji (identifikacija zdravil za osebne namene).

Priporočeno je, da ima kronični bolnik s seboj zadnji specialistični izvid, srčni bolnik pa, če je mogoče, tudi zadnji EKG-posnetek, za primer potrebe po zdravljenju ob poslabšanju kronične bolezni na potovanju. Če nosi s seboj brizge in igle ter nekatera zdravila, mora imeti potrdilo izbranega osebnega zdravnika z navedbo zdravil za osebno rabo v angleščini.