Z znanjem do boljšega zdravja

6.3 Potnik s posebnimi potrebami/omejitvami

Gibalna oviranost ali druga posebna potreba zaradi okvar vida in/ali sluha, potreba po opremi za preskrbo s kisikom iz jeklenk ali redna hemodializa zaradi ledvične bolezni ne bi smela preprečiti osebi, da potuje in se varno vrne domov.

Bolniki se morajo pred dokončno odločitvijo o izbiri destinacije posvetovati s svojim osebnim zdravnikom in lečečim specialistom, pri čemer je vedno treba načrtovati več možnosti glede na bolnikove zmogljivosti in morebitne ovire ter upoštevati posebnosti destinacije, zlasti odnos tamkajšnje družbe do oseb s posebnimi potrebami. Po svetu poznajo različne standarde glede ljudi s posebnimi potrebami – tako se lahko zgodi, da ni omogočeno gibanje osebam v vozičkih ali v spremstvu psa vodnika, omejene so lahko tudi možnosti za hemodializo ali polnjenje jeklenk s kisikom.

Potovanje je treba skrbno načrtovati, pred potovanjem pa opraviti posvet v eni izmed regijskih ambulant za potovalno medicino Nacionalnega inštituta za javno zdravje (povezava na spletno stran ambulante).

Za odločitev o izbiri destinacije pri osebi s posebnimi potrebami vedno upoštevamo več dejavnikov hkrati:

 • psihofizične zmogljivosti,
 • dodatne bolezni in stanja ter njihovo urejenost in stabilnost,
 • potrebo po spremljevalcu,
 • potrebo po invalidskem vozičku ter možnost potovanja, nastanitve in gibanja,
 • potrebo po psu vodniku ter možnost potovanja, nastanitve in gibanja,
 • potrebo po opremi za preskrbo s kisikom in možnosti za polnjenje jeklenk za kisik,
 • potrebo po hemodializi in možnosti za redno opravljanje hemodialize,
 • klimatske značilnosti destinacije,
 • načrtovane dejavnosti med potovanjem,
 • obvezna in priporočljiva cepljenja ter kemoprofilakso malarije,
 • možnosti za zdravljenje v primeru poslabšanja in možnosti za vrnitev domov.

Načeloma posebna potreba ne predstavlja ovire za potovanje. Treba je le uskladiti svoje želje in zmogljivosti z okoliščinami potovanja in možnostmi za bivanje v drugačnem okolju.