Z znanjem do boljšega zdravja

5.9 Potovanja na množiče prireditve

Množične prireditve so načrtovani dogodki, ki združujejo večje število ljudi kot običajno (po navadi 1.000 in več) in se odvijajo na določeni lokaciji z določenim namenom. To so npr. športne prireditve, glasbeni koncerti, različni festivali, sejmi, politični in verski shodi. Zaradi zadrževanja večjega števila ljudi na omejenem območju obstaja tveganje za širjenje nalezljivih bolezni in povečano tveganje za poškodbe. Neugodni vremenski vplivi, psihološki dejavniki, povečana obremenitev infrastrukturnih kapacitet in gostinskih storitev, večja dostopnost do alkohola in psihoaktivnih snovi lahko predstavljajo dodatne nevarnosti za zdravje udeležencev. Množične prireditve so lahko tudi tarča terorističnih aktivnosti.