Z znanjem do boljšega zdravja

5.8.2.3 Upoštevanje zakonov in lokalnih navad

Med bivanjem v tujini je potrebno slednje lokalnim zakonom, pozornost pa je potrebno nameniti tudi kulturnim razlikam in drugačnim običajem (na primer glede oblačenja in izkazovanja intimnosti na javnih mestih). Zloraba alkohola in drog ne poveča le tveganja za nastanek nesreč, poškodb in kraje, ampak tudi zmanjša sposobnost odzivanja in prilagajanja novim okoliščinam. Marsikje v tujini so zakoni glede pitja alkoholnih pijač in posedovanja drog strožji kot doma, kršenje le-teh pa ima lahko resne posledice.