Z znanjem do boljšega zdravja

5.8.1.4 Zdravstveno zavarovanje za tujino

Kvaliteta in dostopnost zdravstvene obravnave se lahko zelo razlikujeta med različnimi destinacijami. Pred odhodom na študij v tujini se je zato potrebno pozanimati o ponudnikih medicinske oskrbe na destinaciji, še posebej v primeru že obstoječih zdravstvenih težav.

Pravočasno je potrebno urediti zdravstveno zavarovanje za tujino, ki bo ustrezno za načrtovano potovanje, ter se natančneje pozanimati, kaj določena zavarovalna polica vključuje ter kakšne so zahteve glede zavarovanja s strani univerze. Pri resnejših zdravstvenih težavah je možna potreba po repatriaciji-medicinski evakuaciji, zato je priporočljivo, da sklenjeno zavarovanje vključuje tudi povrnitev ob tem nastalih stroškov. V nekaterih primerih mora zavarovanec plačilo zdravljenja na mestu oskrbe v tujini poravnati sam, zato je obvezno shraniti originalne račune in medicinsko dokumentacijo, na podlagi katerih zavarovalnica naknadno povrne nastale stroške.