Z znanjem do boljšega zdravja

5.8.1.3 Mentalno in fizično zdravje

Mednarodna potovanja so lahko stresna iz številnih razlogov. Soočanje s stresnimi situacijami je za študente bolj zahtevno v tujini, kjer so oddaljeni od pomoči in podpore družine ter prijateljev. To je še posebej pomembno za osebe z že obstoječimi zdravstvenimi težavami, ki se lahko poslabšajo pri prilagajanju na neznano hrano, drugačno podnebje in različne časovne pasove. Zaradi tega je priporočeno, da se pri odločanju za študij v tujini vsak pozanima glede primerne destinacije ter se o tem pogovori s svojo družino in osebnim zdravnikom. Kronične, psihične bolezni in posebne nastanitvene potrebe ne bi smele biti ovira za potovanje, zato je potrebno te informacije vnaprej sporočiti. Na ta način se lahko zagotovi ustrezne ukrepe, ki pripomorejo k bolj varnemu in manj stresnemu okolju za posameznika. Zdravstveni delavci lahko pomagajo pri načrtovanju oskrbe v tujini, smiseln pa je tudi pogovor o možnih scenarijih, ki lahko študenta v drugi državi doletijo.