Z znanjem do boljšega zdravja

5.7.3 Po potovanju

Po vrnitvi naj potnik poišče zdravniško pomoč, če je med potovanjem utrpel poškodbo ali če po vrnitvi zboli. Da bi si zagotovili ustrezno obravnavo je nujno, da zdravstvenemu osebju predhodno povedo o naravi njihovega nedavnega potovanja.

Odvisno od trajanja odsotnosti in vrste odprave (npr. delo v zdravstvu), je koristno ob prihodu domov opraviti celosten zdravniški pregled. Osebe, vpletene v izbruhe nalezljivih bolezni, bi morale biti seznanjene s priporočili ali zahtevami za spremljanje bolezni po vrnitvi. Vračanje domov lahko občasno predstavlja težavno psihološko prilagoditev. Študije so pokazale, da več kot 30 % humanitarnih delavcev poroča o depresiji kmalu po vrnitvi v domovino. Strokovna pomoč in svetovanje pomagajo pri popolni prilagoditvi nazaj v domače okolje. Psihološki učinki travmatičnih izkušenj se lahko pojavijo še dolgo po odhodu iz prizadetega območja. Delavci, ki so bili vpleteni v travmatične izkušnje kot priče ali žrtve, naj poiščejo pomoč in svetovanje.