Z znanjem do boljšega zdravja

5.7.2.2 Svetovanje in izobraževanja

Ciljana izobraževanja, namenjena obvladovanju možnih tveganj, s katerimi se bo humanitarni delavec lahko spopadal v sklopu odprave, so osnovni del priprave pred potovanjem. Poškodbe in nesreče z motornimi vozili so najpogostejši vir tveganja. Potrebna je pozornost na svojo okolico in skrbna organizacija premikov (izbira vrste prevoza in uro potovanja). Pri nesrečah in izrednih razmerah se mora potnik zavedati tudi fizičnih nevarnosti, kot so naplavine, nestabilne strukture, podrti električni vodi, okoljska tveganja in skrajne temperature. Čeprav redkeje, lahko izredne razmere v razvitih državah vključujejo nenavadne izpostavljenosti, kot je bila izpostavljenost sevanju ob potresu na Japonskem leta 2011.

Potniki na konfliktnih območjih se morajo zavedati nevarnosti min in drugih eksplozivov. V okoliščinah, kjer je prišlo do večje škode in uničenja, je potrebno ustrezno načrtovati bivanje glede na omejene možnosti za nastanitev in težave z logistiko in osebno podporo. Humanitarna pomoč na območju z zelo omejenimi viri in sredstvi je poseben izziv za udeležene delavce. Usposabljanje in svetovanje v zvezi z moralnimi dilemami zagotavljanja storitev v teh okoljih je za delavce lahko koristno.