Z znanjem do boljšega zdravja

5.7.2.1 Priporočila

Posebna pozornost, namenjena medicinskim in psihološkim značilnostim potnika, lahko zmanjša verjetnost bolezni in potrebo po nujni repatriaciji-medicinski evakuaciji. Popolni zdravniški pregled omogoča prepoznavanje predhodno nediagnosticiranih zdravstvenih stanj in zdravljenje le teh pred potovanjem. Skrbno ovrednotenje dejavnikov tveganja (družinska anamneza, zgodovina zlorabe alkohola ali snovi, spolno prenosljive bolezni in psihiatrične bolezni) lahko vodi v dodatno obravnavo in identificira predhodno neodkrite psihološke težave ali kronične bolezni. Pomembno je ugotoviti prepoznati odvisnost od alkohola ali ostalih substanc, depresijo ali druge psihiatrične bolezni, saj se lahko te poslabšajo tekom odprave in so pogosto razlog za nujno vrnitev. Pred odhodom je smiselno opraviti zobozdravstveni pregled.

Pri daljših obdobjih bivanja v tujini, je treba upoštevati vpliv dolgotrajnega prebivanja na področjih, tveganih za zdravje. Poleg tega lahko humanitarne delavce spremljajo družinski člani, vključno z majhnimi otroki. Oba dejavnika povzročata posebne izzive, ki jih je potrebno upoštevati in se na njih pripraviti še pred potovanjem.

Delavci, ki bodo nudili zdravstveno oskrbo ali sodelovali v kliničnih raziskavah kot del svojih humanitarnih dejavnosti, morajo biti dobro seznanjeni s tveganjem in potrebo po zaščitnih ukrepih, tako pred izpostavljenostjo kot po njej. Zagotavljanje pomoči med izbruhom nalezljive bolezni lahko vključuje stike z okuženimi osebami, ki so brez simptomov ali so simptomi nespecifični, kar zahteva večjo pozornost pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje okužb. Potniki, ki bodo skrbeli za bolnike s potencialno smrtno nevarnimi okužbami, kot so virus ebola ali druge bolezni, ki se širijo s stikom s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami, morajo poznati ukrepe za nadzor okužb, specifične za bolezen, s katero se bodo spopadali. Zagotoviti morajo tudi, da njihova organizacija zagotovi osebno varovalno opremo, kot so maske, rokavice, obleke in zaščite za oči.

Delavci na področju aktivnega konflikta naj se udeležijo sestankov na temo varnosti pod okriljem delodajalca ali zasebnih inštitucij. Na destinaciji so pogosto lahko preobremenjene ali nefunkcionalne tako zdravstvene ustanove kot tudi celoten zdravstveni sistem. Prostovoljcem, ki bodo zaradi svojega zdravstvenega stanja verjetno potrebovali oskrbo, ter nosečnicam se odsvetuje pot na takšne odprave in poziva k  podpiranju odziva na druge načine. Potniki, ki nameravajo sodelovati pri reševanju živali, naj dobro poznajo tveganja, vezana na rokovanje živali na območju potovanja. Svetujemo posvet v ambulanti za cepljenje in potovalno medicino na NIJZ glede preekspozicijskega cepljenja proti steklini.

Ne glede na destinacijo svetujemo vsem humanitarnim delavcem posvet v ambulanti za cepljenje in potovalno medicino na NIJZ, kjer bodo opravili celostno obravnavo pred potovanjem, pridobili osnovne informacije o previdnostnih ukrepih glede hrane in vode, zdravljenju potovalne driske, tveganjih zaradi pikov insektov, izogibanju vedenjskim tveganjem in preprečevanju poškodb. Ob posvetu se bo preverilo njihov cepilni status in po potrebi dodalo manjkajoče odmerke oziroma priporočilo dodatna cepljenja. V kolikor je priporočena zaščita proti malariji, bo zdravnik predpisal ustrezno preekspozicijsko zaščito  (tablete).