Z znanjem do boljšega zdravja

5.7.1 Uvod

Vsako leto več tisoč oseb sodeluje pri zagotavljanju humanitarne pomoči ali pomoči pri nenadnih dogodkih, tveganih za zdravje ljudi. Po obsežnih nenadnih dogodkih, kot so potresi ali cunamiji, se lahko poveča število tistih, ki potujejo zaradi zagotavljanja humanitarne pomoči. Poleg tega mnogo drugih, ki so že vključeni v mednarodne misijonske dejavnosti ali dejavnosti povezane z vero, pogosto pristopi k nudenju pomoči. Ohranjanje zdravja humanitarnih delavcev zagotavlja njihovo delovno sposobnost in prepreči dodatno breme za lokalni zdravstveni sistem.

Tako kot drugi potniki morajo tisti, ki potujejo zaradi zagotavljanja humanitarne pomoči ali pomoči pri nenadnih dogodkih tveganih za zdravje ljudi, najprej poskrbeti za svoje osebno zdravje in dobro počutje pred, med in po potovanju. To vključuje poznavanje in pripravo vseh običajnih elementov, povezanih s potovanjem. Pred odpravo svetujemo posvet v ambulanti za cepljenje in potovalno medicino na NIJZ.

Humanitarni delavci so izpostavljeni posebnim tveganjem:

  • Izpostavljenost potencialno nevarnemu okolju (npr. naravna nesreča ali konflikt)
  • Dolge delovne ure v neugodnih ali ekstremnih pogojih, pogosto v tesnem stiku s prizadetim prebivalstvom
  • Poškodovana ali neobstoječa infrastruktura, omejena razpoložljivosti hrane, vode, nastanitve, prevoza in zdravstvenih storitev
  • Zmanjšana raven varnosti
  • Stres ter etični in moralni izzivi

Delo v sklopu humanitarne odprave je lahko tvegano za zdravje. Študije, ki vključujejo dolgotrajne humanitarne delavce, so ugotovile, da jih več kot 35 % poroča, da se je njihovo zdravstveno stanje med odpravo poslabšalo. Nesreče in nasilje so dokumentirana tveganja za humanitarne delavce in povzročajo več smrti kot bolezni in naravni vzroki. Nedavne ocene kažejo, da je med humanitarnimi delavci tveganje za nasilno smrt, medicinsko evakuacijo in hospitalizacijo približno 6 na 10.000 oseb-let. Več kot 40 % delavcev ameriškega Rdečega križa meni, da je izkušnja odprave bolj stresna od pričakovane. Raven tveganja se razlikuje glede na lokacijo, naravo humanitarnega dogodka in časa, preživetega na terenu. Tveganja za humanitarne delavce niso enakomerno porazdeljena in se razlikujejo glede na lokacijo in trenutno stanje v državi. Večina nasilnih dogodkov, usmerjenih proti humanitarnim delavcem, se še vedno pojavlja v manjšem številu držav (Afganistan, Pakistan, Južni Sudan, Sirija in Srednjeafriška republika).