Z znanjem do boljšega zdravja

5.6.1 Uvod

Tveganje za bolezni in poškodbe se povečuje s trajanjem potovanja, zato je treba posebno pozornost posvetiti potnikom, ki načrtujejo dolgoročne obiske v tujino, ne glede na to, ali so pustolovci, izseljenci ali sezonski delavci.

Med potovanjem, povezanim z delom, je treba upoštevati dejavnike osebnega zdravja, prostočasne dejavnosti, ki niso povezane z delom in nevarnosti za delo na delovnih mestih v tujini. V načrtovanju pred potovanjem, je potrebno oceniti tveganja povezana z vrsto dela, pa tudi z destinacijo potovanja (kot so tveganja glede hrane in vode, izpostavljanje soncu in tveganje za nalezljive bolezni) in tveganja glede osebnega zdravja (upoštevajoč kronične bolezni). Delovne obveznosti, lokacije in pogoji dela, potrebe po opremi in pogoji, ki niso povezani z delom, se lahko med potovanjem spreminjajo. Med potovanjem je treba redno ocenjevati spremembe in prilagajati ukrepe za zmanjšanje tveganj. Delavci, ki se vrnejo, bi morali poročati o izpostavljenostih in posledicah.